De afgelopen dagen zijn vanuit de regering diverse maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het corona virus te temporiseren.

Deze maatregelen zijn verstrekkend en hebben een grote impact op de economie in Nederland. Ook bedrijven in Beekdaelen worden getroffen door deze maatregelen. Bedrijven en (maatschappelijke) organisaties verzoeken de gemeente om lokale maatregelen die verlichting kunnen geven in de (liquiditeit)problemen waarmee zij kampen.

De gemeente Beekdaelen heeft daarom besloten huuruitstel te verlenen voor huurders van gemeentelijk vastgoed. De maatregelen voor huuruitstel gaan op 1 april 2020 in tot 1 juli 2020. Uitstel van betaling wordt voor drie maanden huur verleend als de ondernemer of organisatie daarom schriftelijk verzoekt én motiveert waarom deze door de coronacrisis in de problemen is gekomen en tevens verklaart dat deze de uitgestelde huur vóór 1 januari 2021 alsnog zal hebben betaald.
Zodra het verzoek om uitstel binnen is, wordt de huurinvordering stilgelegd. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Heeft u gevonden wat u zocht?