Eind 2021 hebben drie bestemmingsplannen ter inzage gelegen: locatie gemeente (Kindcentrum, voetbalvereniging en openbare ruimte), locatie Cicero Zorggroep en locatie ZOwonen (perceel waar gebouw gesloopt is).
Deze bestemmingsplannen worden op 8 maart besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. U kunt deze vergadering live volgen via streekomroep ZoNws.De agenda van de raadsvergadering en de bijbehorende stukken vindt u binnenkort in Ibabs.

Heeft u gevonden wat u zocht?