De gemeenteraad heeft besloten om 1.350.000 euro te investeren in de wijk Nuinhof in Nuth.

De woningen in de Nuinhof zijn nodig toe aan een opknapbeurt. De gemeenteraad zei afgelopen dinsdag unaniem ‘ja’ tegen de investering voor een toekomstbestendige wijk.

De gemeente gaat de wijk niet alleen aanpakken, maar werkt met verschillende partijen onder wie Wonen Zuid, Parkstad, de Provincie en het Rijk. Bij wethouder Hermans staat de aanpak van de Nuinhof al lange tijd op de agenda. De afgelopen jaren sprak hij onder andere veel met partners én met bewoners van de wijk. Hermans: “Ik heb met veel mensen gesproken, ben bij bewoners op de koffie geweest. In het begin is er weerstand, maar dan praat je over de bouwkundig staat van het huis en dan zien ze zelf ook in dat er iets moet gebeuren. Dan zijn ze bereid om onder voorwaarden mee te werken.”

De wethouder is dan ook blij dat de raad unaniem achter het plan staat om een bijdrage te leveren aan het opknappen van de wijk. “De gemeenteraad ondersteunt de koers die het college heeft uitgezet, ondanks dat er nog onzekerheden zijn. Ik vind het mooi dat er unaniem is gezegd: ‘er moet iets gebeuren, we gaan ervoor’.”

Oude spoorwegkolonie

De huizen in Nuinhof zijn in 1919 gebouwd en dienden als sociale woningbouw voor spoorwegmedewerkers. Wie nu naar de bouwkundige staat kijkt, moet concluderen dat de woningen niet nog een keer honderd jaar meegaan zonder dat er drastische maatregelen worden genomen. Bij veel huizen zijn er problemen met de fundering en ventilatie.

Dat er iets moet gebeuren is al lange tijd duidelijk. Een totaalplan maken is moeilijk vanwege diverse redenen. De oude spoorwegkolonie staat aangeduid als rijksmonument en daarom mag er niet zomaar gerestaureerd of gesloopt worden. Daarnaast zijn sociale huurwoningen in de loop der jaren verkocht. Er sprake van zogenaamd versnipperd bezit: een deel van de huizen wordt verhuurd, een deel is in het bezit van particulieren. Hermans: “Je moet alle woningen aanpakken of niet. Als je er één aanpakt, heeft dat automatisch consequenties voor de woning ernaast. Je kunt van particulieren niet verwachten dat ze zo’n grote investering in bouwkundige aanpassingen doen. Dan gaan mensen over de kop.”

Mogelijke scenario’s

Hoe de wijk wordt aangepakt, is nog niet helemaal duidelijk. Wonen Zuid kwam in 2018 met een initiatief voor nieuwbouw. De toenmalige gemeente Nuth besloot toen in samenspraak met de monumentencommissie en de rijksdienst dat sloop niet toegestaan was. Totale renovatie van de wijk is financieel niet haalbaar. Eén ding staat wel vast: het blijven sociale huurwoningen. Er moet nu worden gekeken naar de mogelijke scenario’s. Daarbij is het enerzijds belangrijk dat de nieuwe invulling wenselijk is voor de toekomst, door bijvoorbeeld te kiezen voor levensloopbestendige woningen. Anderzijds moet gekeken worden naar wat past binnen de investering.

Zowel de gemeente als Wonen Zuid wil dat mensen die nu in de wijk wonen, uiteindelijk kunnen terugkeren. Wonen Zuid kan de particuliere woningen aankopen. Huizenbezitters krijgen dan de waarde van hun huis en krijgen eveneens hulp bij de zoektocht naar een nieuwe koop- of huurwoning. Vervolgens moet er een nieuwe samenstelling van gerestaureerd bezit en nieuwbouw verrijzen. Een bepaald gedeelte moet de uitstraling van vroeger behouden, maar het is nog de vraag  in welke vorm.

Voor de uitvoering van het project staat een periode van 10 jaar. Om de invulling helemaal rond te krijgen, moet eerst worden bekeken hoeveel geld de diverse partijen inleggen. In totaal is er 5,5 miljoen nodig. Wethouder Hermans: “Ik hoop dat andere partijen nu ook durven te investeren nu wij als gemeente dit besluit hebben genomen. Het is belangrijk dat het weer een wijk wordt waar mensen goed kunnen wonen en leven.”

Heeft u gevonden wat u zocht?