Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. Het overige deel van de opbrengst wordt ingezet voor getroffen maatschappelijke organisaties.

Eenmalige gift van € 1.000 voor ernstig getroffen huishoudens

Mensen kunnen een aanvraag voor de gift indienen via de website van BsGW. Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
  2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast onder deze regeling.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Dien dan uw aanvraag in via de website van BsGW. Dit kan tot 1 september.

Update 14-10-2021: De aanvraagtermijn van 1 september 2021 is inmiddels verstreken. Wanneer u alsnog denkt in aanmerking te komen voor deze gift, kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Zie ook het nieuwsbericht van 27 augustus 2021 “Gift van € 1.000 nu ook voor waterschade aan kelder of berging”.

Aandachtspunten

  • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen van één adres kunnen leiden tot uitsluiting.
  • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd. 
  • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
  • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden wordt uitgekeerd.

Vrije gift 

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Bijdragen aan getroffen maatschappelijke organisaties

Een deel van de opbrengst wordt ingezet voor initiatieven gericht op het herstel van maatschappelijke organisaties of die gericht zijn op herstelactiviteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied binnen de gemeenschap.  Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage vanuit het Nationaal Rampenfonds, kunnen tot 1 oktober 2021 aanvragen worden ingediend bij het Nationaal Rampenfonds.

Dien uw aanvraag in via de website www.nationaalrampenfonds.nl/projecten/indienen-projectaanvraag
Op deze website vindt u tevens uitgebreide informatie, waaronder de voorwaarden waaraan uw aanvraag moeten voldoen.

Zie ook het nieuwsbericht van 27 augustus 2021 “Gift van € 1.000 nu ook voor waterschade aan kelder of berging”.

Meldpunt voor schade door hoog-water Limburg

Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen in Limburg vorige maand schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen zich vanaf deze week melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat hiervoor een meldpunt is geopend. Het demissionaire kabinet had eerder al aangekondigd dat er een steunregeling wordt opgezet. Daarmee komt er een vergoeding voor schade die "niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is". Het is aan de RVO om de regeling uiteindelijk uit te voeren, maar welke kosten precies vergoed zullen worden moet nog door het ministerie worden vastgesteld. Het vaststellen van de regeling gebeurt naar verwachting later deze maand.

Schades kunnen gemeld worden op de website van de RVO.
Update: Meer informatie leest u in het nieuwsbericht van 16 augustus 2021 “Schaderegeling wateroverlast Limburg”.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?