Als u een nieuw paspoort of rijbewijs nodig heeft, een geboorte wilt doorgeven, een uittreksel van de burgerlijke stand nodig heeft of gaat trouwen, dan regelt u dit bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Dat kan bij de balies in het gemeentehuis, maar vaak ook digitaal.

Wat vindt u van de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken? En hoe zouden we deze dienstverlening kunnen verbeteren?

Uw mening telt!

Om de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze inwoners, nodigen wij u uit om een vragenlijst in te vullen. Het invullen kost u nog geen 10 minuten.

Op woensdag 9 maart, donderdag 10 maart en vrijdag 11 maart wordt op elk adres in Beekdaelen een uitnodigingsbrief bezorgd. Hierin leest u hoe u mee kunt doen aan het onderzoek.  Inwoners van Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld ontvangen ook enkele vragen over de dorpscoördinator.

Uw antwoorden zijn uiteraard anoniem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Right Marktonderzoek. Zij behandelen uw antwoorden zorgvuldig en vertrouwelijk en verwerken deze volgens de geldende wet- en regelgeving.

Zo doet u mee

Per huishouden kan één persoon (18+) de vragenlijst invullen. U kunt de vragenlijst online invullen tot en met zondag 27 maart 2022. Zo doet u mee:

  1. Ga naar www.right.nl/beekdaelen en open de vragenlijst 
  2. Vul de code in die in de brief wordt vermeld
  3. Vul het wachtwoord in dat in de brief wordt vermeld
  4. Beantwoord de vragen

Aan de code en het wachtwoord zijn géén persoonsgegevens gekoppeld. Wij weten dus niet wie de vragenlijst invult. Wel is de code gekoppeld aan de kern/het dorp waarin u woont, zodat de uitkomsten van het onderzoek straks ook per kern beschikbaar zijn. 

Uitkomsten onderzoek

Wij verwachten de uitkomsten uit het onderzoek in april/mei met u te kunnen delen. Wij informeren u dan via onze website en de weekbladen.

Tot slot

Heeft u een vraag of ontvangt u de vragenlijst liever op papier? Neemt u dan contact met ons op via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Een overzicht van de producten en diensten van de afdeling Burgerzaken vindt u op www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-regelen. Hier staat ook bij vermeld welke producten en diensten u digitaal kunt regelen en wanneer u naar het gemeentehuis moet komen.

Heeft u gevonden wat u zocht?