Hennep Aanpak Parkstad (HAP) is een project dat op 1 juli 2019 gestart is en waarbij in een periode van 3 jaar álle bedrijfsmatige panden (loodsen, schuren, stallen, winkels) in Parkstad worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepplantages of drugslabs.

Waarom worden alle bedrijfspanden gecontroleerd?

Hennep en synthetische drugs worden op veel plekken geproduceerd. Ook in stedelijk gebied worden op industrieterreinen en zelfs midden in woonwijken grootschalige productielocaties ontdekt. Criminelen schuwen bedreiging en geweld niet. De ondermijning van onze samenleving door deze criminelen accepteren wij niet.

Daarom is besloten tot een nieuwe aanpak. Tot nu toe worden bedrijfspanden door de politie gecontroleerd als er duidelijke verdenkingen zijn dat er iets illegaals gebeurt. In het project Hennep Aanpak Parkstad gaan gemeenten systematisch álle bedrijfspanden controleren. Daarmee geven we ook een duidelijk signaal naar de criminelen dat ze hier niet moeten zijn. Zo zullen we hennepteelt en drugslabs uit Parkstad weren en ondermijning van onze samenleving tegengaan.

Onderdeel van de landelijke aanpak ondermijning

Hennep Aanpak Parkstad maakt deel uit van een landelijk initiatief om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Het kabinet heeft hiervoor 100 miljoen ter beschikking gesteld. Gemeenten en andere veiligheidspartners hebben ideeën en projecten ingediend ter bestrijding van de ondermijning. Hennep Aanpak Parkstad is één van deze projecten waarvoor specifiek € 1.5 miljoen beschikbaar is gesteld, voor een periode van drie jaar. Lees meer op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning

Wat is de juridische basis van deze controles?

We toetsen of de bedrijfsgebouwen in gebruik zijn conform het bestemmingsplan. Bij het toepassen van dit bestuurlijk instrument hoeft er geen sprake te zijn van een concrete verdenking van criminele activiteiten om een pand te controleren. Dit in tegenstelling tot een controle die door de politie wordt uitgevoerd. Een huiszoekingsbevel is daarom niet nodig. Pandeigenaren en –gebruikers zijn verplicht aan de controles mee te werken. Als eigenaren zich blijven verzetten tegen controles zullen we ons met de politie toegang tot het pand verschaffen.

Hoe is het project ingericht?

De controles worden uitgevoerd door een team gemeentelijke bestemmingsplanhandhavers, die exclusief voor het project zijn aangesteld. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie. Hierdoor kunnen niet alleen bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden door de gemeente als een hennepplantage of drugslab wordt aangetroffen, maar kan er ook strafrechtelijk worden ingegrepen. Als er andere zaken worden aangetroffen die niet in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, dan wordt dit gerapporteerd.

Waar worden de controles uitgevoerd?

Het project is inmiddels gestart in Heerlen en Kerkrade. Medio 2020 worden de controles uitgebreid naar de overige Parkstadgemeenten t.w. Simpelveld, Voerendaal, Brunssum, Beekdaelen en Landgraaf. Uitgangspunt is dus dat alle bedrijfsmatige panden waar redelijkerwijs een hennepplantage of drugslab kan worden ingericht, worden gecontroleerd. Het maakt hierbij niet uit of een pand op een industrieterrein, in een winkelgebied of woonwijk ligt. In de gemeente Beekdaelen starten de controles op 1 oktober 2020!

Hoe past het project binnen het beleid van gemeente Beekdaelen?

De gemeente Beekdaelen hanteert een streng beleid tegen drugs. De aanwezigheid van verdovende middelen heeft een grote impact op inwoners, ondernemers en bezoekers. De openbare orde en veiligheid is in het geding. Daarom heeft de gemeente duidelijke regels met betrekking tot de aanwezigheid van drugs in woningen en lokalen. Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs in bijvoorbeeld een woning, loods, bedrijf of garagebox, kan deze gesloten worden. Meer informatie over de drugsaanpak van de gemeente Beekdaelen.

Wilt u op de hoogte blijven?

Voor informatie over de voortgang van Hennep Aanpak Parkstad kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Laat via een mail aan hennepaanpakparkstad@heerlen.nl weten dat u de nieuwsbrief wil krijgen. Vermeld in deze mail uw voor en achternaam en het e-mailadres waarop u de nieuwsbrief wil ontvangen.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de projectleider #HAP van de betreffende gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?