Pagina opties

Groter
A A

Collecte

 • Wat is het?

  Als u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen, dan vraagt u hiervoor toestemming aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster houdt zij bij wanneer er collectes zijn. De gemeente kijkt of uw collecte past in het rooster.

  Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Hier kunt u het collecterooster van de gemeente Beekdaelen bekijken. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning online of op afspraak aan bij de gemeente.
  In uw aanvraag moet u laten zien dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert;
  • een omschrijving van de collecte;
  • de periode waarin u de collecte wilt houden.

  Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal acht weken van tevoren indient.

 • Hoe lang duurt het?

  Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen acht weken bericht of u de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

 • Extra 1

  Wat kost het?

  Het aanvragen van een collectevergunning is gratis.