Pagina opties

Groter

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
  • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
  • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
   • ouders en kinderen
   • grootouders en kleinkinderen
   • broers en zussen

  Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens 14 dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt. U kunt deze melding online doorgeven of u maakt een afspraak om langs te komen aan de servicebalie.
  • U meldt minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aan. Deze getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Als u en uw partner niet in Nederland wonen en in ieder geval een van u is Nederlander, doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  Niet-Nederlanders

  Niet-Nederlanders die in Nederland hun partnerschap willen registreren moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Hiermee verklaart u geen geregistreerd partnerschap aan te gaan om een verblijfsvergunning te krijgen. U doet dit bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt registreren.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig als u:

  •     allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  •     een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  •     een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor een niet-Nederlander te krijgen.

 • Wat moet ik meenemen?

  Wat moet ik meenemen?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet namelijk een of meer van de volgende documenten al:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
  • eventueel een bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)
 • Extra 1

  Aanvullende informatie

  Verschil met huwelijk

  Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

  • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
  • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
  • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Als u een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt trouwen met uw geregistreerd partner, kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij  elke gemeente doen.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

 • Extra 2

  Wat kost het?

  De kosten van het registreren van een geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de burgerlijke stand  zijn afhankelijk van dag, tijdstip en locatie.

  Kosten geregistreerd partnerschap

  Prijs   
  Maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis € 315,00  
  Maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een door de gemeente aangewezen locatie            € 315,00          
  Bij het eenmalig aanwijzen van een andere locatie worden de kosten verhoogd met: € 42,50
  Dinsdag om 09.00 of 09.30 uur op het gemeentehuis te Nuth (enkel voor inwoners van de gemeente Beekdaelen)  Gratis
  Ambtenaar als getuige € 38,10
  Boekje als bewijs voor geregistreerd partnerschap (optioneel) € 17,25
  Boekje als bewijs voor geregistreerd partnerschap in lederen omslag (optioneel) € 34,30