Pagina opties

Groter

Infrastructurele projecten

 • Extra 1

  Vervangen en afkoppelen riolering Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth

  Op 11 november 2019 worden door Gebroeders Kurvers BV in opdracht van de gemeente Beekdaelen de werkzaamheden rondom de vervanging en afkoppeling van het riool in de Vloedstraat- Pastorijstraat - Schmeddingstraat gestart.

  De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een regenwaterbuffer nabij de rijksweg A76 en bijbehorende rioolwerkzaamheden in de straten Vloedstraat, Pastorijstraat en Schmeddingstraat. De maatregelen maken onderdeel uit van de totale aanpak om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag te voorkomen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een technisch ontwerp welke u hieronder kunt raadplegen.

  Het technisch ontwerp is tijdens een bewonersavond, gehouden op 5 juli 2018, aan de belanghebbenden toegelicht. De presentatie kunt u hieronder raadplegen.

  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en nemen ongeveer een volledig kalenderjaar in beslag. De fasering en de planning zijn tijdens de bewonersavond, gehouden op 24 oktober 2019, aan de belanghebbenden toegelicht. De presentatie kunt u hieronder raadplegen.

  Voor een actuele stand van zaken rondom de wegafsluitingen welke in het kader van dit project worden toegepast kunt u onderstaande link raadplegen: https://wegafsluitingen Vloedstraat- Pastorijstraat eo

  Vragen over het project?

  Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met José de León van de afdeling Ruimte, bereikbaar via e-mail j.de.leon.adams@beekdaelen.nl.