Pagina opties

Groter

Infrastructurele projecten

 • Extra 1

  Reconstructie Belenweg Merkelbeek en omgeving

  Van Boekel uit Schinnen is op 3 september 2018 gestart met de herstart van het project “Reconstructie Belenweg Merkelbeek en omgeving”. Binnen het project wordt een nieuwe regenwaterriolering aangelegd om wateroverlast in het gebied te voorkomen.

  Op 17 april 2019 is gestart in de Bovenderstraat. De verwachting is dat deze laatste eind mei kan worden afgerond tezamen met de uitbreiding van de regenwaterbuffer onderaan de Greyertweg.

 • Extra 2

  Reconstructie Mgr. Mannensstraat – Wilmenweg te Merkelbeek

  De werkzaamheden in de Wilmenweg zijn afgerond. Vanaf 23 april wordt gestart met de kruising Mgr. Mannensstraat-Raadhuisstraat. Nadat de kruising gereed is, wordt gestart met de eerste fase in de Mgr. Mannensstraat en wordt fasegewijs richting Haagdoornweg gewerkt. Doorgaand verkeer naar de Mgr. Mannensstraat is vanaf 23 april tot einde werk (november 2019) niet meer mogelijk.

  Via de projectwebsite informeren wij u graag over het project ‘Reconstructie Monseigneur Mannensstraat – Wilmenweg’ waarbij de herinrichting van de Mgr. Mannensstraat, de Wilmenweg en het gedeelte Haagdoornweg tot aan de komgrens centraal staat.

 • Extra 3

  Vervangen en afkoppelen riolering Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth

  Op 11 november 2019 worden door Gebroeders Kurvers BV in opdracht van de gemeente Beekdaelen de werkzaamheden rondom de vervanging en afkoppeling van het riool in de Vloedstraat- Pastorijstraat - Schmeddingstraat gestart.

  De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van een regenwaterbuffer nabij de rijksweg A76 en bijbehorende rioolwerkzaamheden in de straten Vloedstraat, Pastorijstraat en Schmeddingstraat. De maatregelen maken onderdeel uit van de totale aanpak om wateroverlast als gevolg van hevige neerslag te voorkomen. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in een technisch ontwerp welke u hieronder kunt raadplegen.

  Het technisch ontwerp is tijdens een bewonersavond, gehouden op 5 juli 2018, aan de belanghebbenden toegelicht. De presentatie kunt u hieronder raadplegen.

  De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en nemen ongeveer een volledig kalenderjaar in beslag. De fasering en de planning zijn tijdens de bewonersavond, gehouden op 24 oktober 2019, aan de belanghebbenden toegelicht. De presentatie kunt u hieronder raadplegen.

  Voor een actuele stand van zaken rondom de wegafsluitingen welke in het kader van dit project worden toegepast kunt u onderstaande link raadplegen: https://wegafsluitingen Vloedstraat- Pastorijstraat eo

  Vragen over het project?

  Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met José de León van de afdeling Ruimte, bereikbaar via e-mail j.de.leon.adams@beekdaelen.nl.