Pagina opties

Groter

Kind erkennen vóór de geboorte

 • Wat is het?

  Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan bent u automatisch wettelijke ouder. Bent u dat niet, dan kunt u het kind erkennen en wordt u alsnog wettelijke ouder. Dit kan al voor de geboorte. 

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  U kunt uw kind erkennen als:

  • U 16 jaar of ouder bent.
  • U geen familie bent van de moeder.
  • Er niet al twee ouders zijn.
  • Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. 
  • Staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter.

  Ouderlijk gezag

  Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Dit doet u na de erkenning via de website van de Rechtspraak. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind en het vermogen van uw kind beheren. 

  Let op! Ouderlijk gezag hoeft u niet aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. U maakt hiervoor een afspraak. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
  • U kunt bij de erkenning een achternaam kiezen als beide ouders aanwezig zijn en het gaat om het eerste kind uit de relatie.
  • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning. Keuze van de achternaam is dan niet mogelijk. 
  • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

 • Wat moet ik meenemen?

  Wat moet ik meenemen?

  Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan van u beiden een geldig identiteitsbewijs mee. 

  Gaat de moeder niet mee naar de gemeente? Neem dan ook het volgende mee:

  • schriftelijke toestemming van de moeder (inclusief handtekening);
  • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

  Staat u niet in Nederland ingeschreven? Of heeft u in het buitenland gewoond? Dan heeft u een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u op in het land waar u woont of heeft gewoond.

 • Hoe lang duurt het?

  Hoe lang duurt het?

  U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

 • Extra 1

  Wat kost het?

  Aan het opmaken van een akte van erkenning zijn geen kosten verbonden.