Pagina opties

Groter

Mantelzorgcompliment

 • Wat is het?

  Het mantelzorgcompliment bestaat niet meer in alle gemeenten. Elke gemeente bepaalt zelf hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt.

  In de gemeente Beekdaelen is dit jaar het Uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2019 vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe de waardering, dit jaar wordt uitgevoerd. Vanaf 2020 en verder zal er nieuw mantelzorgbeleid worden ontwikkeld waarin, naast de waardering, het vinden/bereiken en ondersteunen van mantelzorgers per onderdeel wordt uitgewerkt. Houdt er altijd rekening mee dat het kan veranderen.

  Dit jaar is er de mogelijkheid om het mantelzorgcompliment (€ 200) aan te vragen, zo ook de waarderingsbijeenkomst voor mantelzorgers te bezoeken.

  Mantelzorgcompliment 2019
  Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
  Vanaf 2 september kunt u een aanvraag indienen door een aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2019 in te vullen. Het aanvraagformulier vindt u hier. U kunt ook het formulier afhalen aan de balie bij een van de drie gemeentehuizen. Verder kunt u telefonisch (088-4502000) contact opnemen met de gemeente Beekdaelen, dan krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd.

  Om er voor te zorgen dat het mantelzorgcompliment bij de juiste mensen terechtkomt en eerlijk wordt verdeeld zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Aan alle voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

  Voorwaarden: .

  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt)
  • De mantelzorger staat geregistreerd (vóór 11 november 2019) bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.
  • De hulpvrager vraagt het compliment aan. Het compliment kan per hulpvrager maar eenmaal verstrekt worden.
  • De hulpvrager woont in de gemeente Beekdaelen (de mantelzorger hoeft niet in de gemeente Beekdaelen te wonen).
  • Het mantelzorgcompliment wordt maar één keer per adres uitbetaald.
  • Mantelzorgers van intramurale zorgvragers vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit houdt in dat wanneer iemand in een instelling verblijft, er geen mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden.

  Graag het aanvraagformulier zo duidelijk mogelijk (leesbaar!) in te vullen om zo een snelle afhandeling mogelijk te maken.

  LET OP: het aanvraagformulier kan ALLEEN worden ingediend tussen 02 september en 11 november 2019. Eerdere en latere ontvangen formulieren worden niet in behandeling genomen!

  Waarderingsbijeenkomst 2019
  Als waardering voor de mantelzorgers is er dit jaar ook een waarderingsbijeenkomst voor de mantelzorgers. Deze waarderingsbijeenkomst staat in het teken van ‘Verras een Mantelzorger’. Dat willen we ook uitdragen tijdens deze bijeenkomst met entertainment en een diner.

  Deze bijeenkomst wordt dit jaar centraal in Beekdaelen georganiseerd:

  Woensdag 6 november 2019 in Partycentrum De Oirsprong in Oirsbeek
  Adres: In de Pollack 4, 6438 GG Oirsbeek
  Aanvang 18.00 en einde 20.30 uur

  In verband met de voorbereidingen vragen we alle mantelzorgers (en hun zorgvragers) die deze bijeenkomst willen bijwonen, zich vóór 25 oktober 2019 aan te melden via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000

  Meldt u tijdig aan, aan het aantal plaatsen is een limiet.
  Vervoer: denk aan de mogelijkheden van de Bel- en Wensbus!

  Alle ingeschreven mantelzorgers bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad ontvangen in week 36 een brief waarin ze over het mantelzorgcompliment en de waarderingsbijeenkomst worden geïnformeerd.

  Inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad klik hier.