Pagina opties

Groter

Starterslening

 • Wat is het?

  De Starterslening: zo wordt uw eerste huis tóch mogelijk!

  Vaak is het als starter op de woningmarkt moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten. Deze lening is er om het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek die u kunt krijgen en de koopprijs van de woning. Met een starterslening kunt u extra geld lenen om de aankoop van een bestaande koopwoning te financieren. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Beekdaelen de provincie Limburg en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

  Op dit moment gelden tot 31 december 2019 nog de regelingen van de 3 voormalige gemeenten van de fusiegemeente Beekdaelen. De raad van de gemeente Beekdaelen heeft op 8 oktober 2019 besloten om de huidige regelingen te harmoniseren en ook na 31 december 2019 voort te zetten. In dezelfde vergadering is daarom ook de Verordening “Starterslening Beekdaelen 2020” vastgesteld.   Kijk voor meer informatie op www.svn.nl en kies Beekdaelen.

  Voorwaarden starterslening

  De basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn:

  • u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
  • u gaat zelf in de woning wonen waarvoor de starterslening wordt verstrekt;
  • als er meerdere aanstaande eigenaren zijn, wordt de lening alleen toegekend als beiden voldoen aan de voorwaarden;
  • de regeling geldt voor de aankoop van bestaande koopwoningen in de gemeente Beekdaelen waarvan de aankoopkosten inclusief verbeterkosten niet hoger zijn dan € 185.000,- (regeling vanaf 1 januari 2020).

  Starterslening aanvragen?

  Voor het verlenen van startersleningen heeft de gemeente een budget beschikbaar. Als er veel aanvragen in korte tijd zijn verwerkt kan het voorkomen dat dit budget (tijdelijk) niet toereikend is voor het honoreren van een aanvraag voor een lening. Informeer daarom eerst via onderstaande contactgegevens of u een aanvraag kunt doen.

  Tot 1-1-2020 wordt uw aanvraag beoordeeld en verwerkt op basis van de regelingen van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Vanaf 1-1-2020 treedt de nieuwe verordening van de gemeente Beekdaelen in werking.

  Om een starterslening aan te vragen stuurt u een email naar de gemeente via gemeente@beekdaelen.nl. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft binnen enkele werkdagen een inhoudelijk akkoord (of niet). Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente digitaal een toewijzingsbrief. Deze toewijzingsbrief kan vervolgens samen met de aanvraag eveneens digitaal bij Svn worden ingediend. Svn beoordeelt daarna uw aanvraag op basis van een krediettoets inclusief een BKR-toets en stuurt vervolgens zsm, (vaak al binnen 1 week) een digitale offerte. Na ontvangst van deze offerte dient u de benodigde stukken te worden aangeleverd zoals alles definitief kan worden gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee de benodigde gegevens worden aangeleverd. Na ontvangst van alle stukken kan binnen 2 weken de starterslening definitief worden gemaakt.

  Meer informatie?

  Neem contact op met  de beleidsmedewerkers Volkshuisvesting.

  Te downloaden: