Pagina opties

Groter

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Als u ook voor de kerk wilt trouwen, dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

 • Hoe werkt het?

  Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Wat moet ik doen?

  Wat moet ik doen?

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen online of u maakt een afspraak om langs te komen aan de servicebalie. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
  • Circa 3 weken voor het huwelijk neemt de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand met u contact op. In een persoonlijk gesprek probeert hij of zij wetenswaardigheden van u te vernemen die gebruikt kunnen worden bij de huwelijksvoltrekking (dit gebeurt niet bij een gratis huwelijk).
  • Indien u in een andere gemeente trouwt dan uw woonplaats ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving van het gesloten huwelijk.

  Gratis huwelijk

  Het is mogelijk om een gratis huwelijk te laten voltrekken, hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Een gratis huwelijk kan enkel worden voltrokken op het gemeentehuis te Nuth; 
  • Een gratis huwelijk kan iedere dinsdag om 09.00 uur of 09.30 uur worden ingepland;
  • Het gratis huwelijk vindt plaats in een kleinere ruimte met plaats voor maximaal 10 personen;
  • Er zal geen huwelijksceremonie worden gehouden, de huwelijksakte wordt voorgelezen door de trouwambtenaar;
  • De trouwambtenaar zal geen huisbezoek doen.
 • Wat moet ik meenemen?

  Wat moet ik meenemen?

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. Onderstaande documenten zijn wel nodig:

  • als één van u beiden of u beiden geboren bent in het buitenland: afschrift(en) van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen (minimaal 2 getuigen, maximaal 4 getuigen)

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

 • Extra 1

  Aanvullende informatie

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de servicebalie bij de gemeente Beekdaelen.

  Huwelijksdispensatie

  Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Extra 2

  Wat kost het?

  De kosten van het voltrekken van een huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand zijn afhankelijk van dag, tijdstip en locatie.

  Kosten huwelijk 2019

  Prijs   
  Maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis € 315,00  
  Maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 22.00 uur op een door de gemeente aangewezen locatie            € 315,00 plus evt. kosten van de externe locatie     
  Bij het eenmalig aanwijzen van een andere locatie worden de kosten verhoogd met: € 42,50
  Dinsdag om 09.00 of 09.30 uur op het gemeentehuis te Nuth (enkel voor inwoners van de gemeente Beekdaelen)  Gratis
  Ambtenaar als getuige € 38,10
  Boekje als bewijs voor het huwelijk (optioneel) € 17,25
  Boekje als bewijs voor het huwelijk in lederen omslag (optioneel) € 34,30

  Let op!

  • U bent zelf verantwoordelijk voor de reservering en kosten van de externe locatie.
  • De kosten voor het jaar 2020 zijn nog niet bekend. Zo gauw deze bekend zijn worden ze hier gepubliceerd.
 • Extra 3

  Trouwlocaties en trouwambtenaren

  De gemeente Beekdalen kent een aantal vaste huwelijkslocaties. U kunt ook op een locatie naar keuze binnen de gemeente Beekdaelen uw huwelijk laten sluiten. Dit heet een vrije locatie.
  De gemeente Beekdaelen heeft tevens meerdere trouwambtenaren aangewezen die huwelijken mogen voltrekken. U mag zelf aangeven welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft. De gemeente zal vervolgens bekijken of deze trouwambtenaar op uw gewenste dag ook beschikbaar is. Kijk voor meer informatie over de trouwlocaties, de trouwambtenaren en de beschikbare data in het digitale huwelijksportaal van de gemeente Beekdaelen. Hier kunt u ook direct de melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgeven.

  Trouwlocaties gemeente Beekdaelen

  • Gemeentehuis Nuth
  • Gemeentehuis Schinnen
  • Hof van Hulsberg
  • Kasteel Doenrade
  • Kasteel Wijnandsrade
  • Nonke Buusjke
  • De Pingerhoeve
  • De Schinvelderhoeve