Pagina opties

Groter
A A

Verkiezingen Europese Parlement 23 mei 2019

 • Wat is het?

  Welke verkiezingen zijn er?

  Op donderdag 23 mei 2019 vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. 

 • Extra 1

  Wie mag er stemmen op 23 mei 2019?

  Inwoner van Nederland

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U heeft de leeftijd van 18 jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
  • U bent op de dag van de kandidaatstelling (zijnde 9 april 2019) geregistreerd in de Basisregistratie Personen van een gemeente binnen Nederland.

  Stemrecht voor EU-burgers

  Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de Europese Parlementsverkiezingen:

  • U bent op de dag van de kandidaatstelling (zijnde 9 april 2019) geregistreerd in de Basisregistratie Personen in het Europese deel van Nederland;
  • U heeft de leeftijd van achttien jaar of ouder
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

  Om aan de Europese Parlementsverkiezingen te kunnen meedoen, dient u een schriftelijk registratieverzoek in te dienen bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waar u woont. Burgemeester en wethouders zijn vervolgens verantwoordelijk voor de registratie van de kiesgerechtigdheid in de Basisregistratie Personen.

  Een registratie blijft geldig zolang de lidstaat waar u woont, lid is van de EU en zolang u in Nederland woont en uw registratie niet intrekt. Als u bij een volgende Europees Parlementsverkiezing toch weer in de lidstaat van herkomst wil stemmen, moet u de verklaring intrekken, en zich weer melden bij de autoriteiten uit de lidstaat van herkomst.

  Registratieformulieren

  Retourneer het schriftelijk registratieverzoek dan compleet met de bijbehorende bescheiden aan de gemeente, via het onderstaande adres:

  Gemeente Beekdaelen
  Team Verkiezingen
  Antwoordnummer 6502
  6360 ZX te Nuth

 • Extra 2

  Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

  Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

  Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

  Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

  Bent u maar kort of alleen op de verkiezingsdag in het buitenland? Dan is het advies om te stemmen per schriftelijke volmacht.

  Per brief stemmen

  U kunt ook per brief stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren.

  Zo vraagt u een briefstembewijs aan:

  • Vul het formulier in met uw buitenlandse verblijfs- of correspondentieadres (de documenten die nodig zijn om te kunnen stemmen worden altijd naar een buitenlands adres verzonden) en onderteken het.
  • Stuur het formulier samen met een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsdocument naar unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

  Dit kunt u op verschillende manieren doen:

  Adresgegevens Gemeente Den Haag
  Verkiezingen KBN
  Postbus 84008
  2508 AA Den Haag
  Nederland

  Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op 25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

  Houd rekening met trage of minder betrouwbare postbezorging
  Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.