Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hierbij gelden een aantal voorwaarden.

Voorwaarden om iemand te kunnen machtigen

Bij het machtigen van een ander geldt dat:

  • de persoon die wordt gemachtigd, zelf ook een stempas moet hebben ontvangen (kiesgerechtigd is);
  • de gemachtigde de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem kan uitbrengen, en
  • de gemachtigde in totaal maximaal drie machtigingen kan aannemen.

Iemand machtigen die net als u woonachtig is in gemeente Beekdaelen

U geeft een volmacht af door op de achterkant van uw stempas de naam van de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) in te vullen. De gemachtigde laat u mede ondertekenen en u geeft de gemachtigde vervolgens uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee, om aan de voorzitter van het stembureau te laten zien. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Het geven van een machtiging aan iemand die net als u in de gemeente Beekdaelen woont, kan tot en met de dag van de stemming zelf.

Iemand machtigen die niet woonachtig is in gemeente Beekdaelen

Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont? Dan dient u tijdig een volmachtbewijs aan te vragen bij de gemeente Beekdaelen. Dat kan op de volgende drie manieren:

  • Maak via 088 – 450 2000  een afspraak in het gemeentehuis te Nuth. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. Ga op de afgesproken datum en tijd naar het gemeentehuis. Neem het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde mee.
  • Dien een schriftelijke aanvraag in, door volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de identiteitsbewijzen van aanvrager en gevolmachtigde per post te sturen naar: Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361BZ te Nuth
  • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.

Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door de gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.