Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen, op de website en via www.overheid.nl. Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op: na toewijzing van uw verzoek is de gevraagde informatie voor iedereen openbaar.

Hoe werkt het?

U dient het Wob-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten en welke documenten u graag wilt ontvangen.  

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie is nog niet openbaar.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

Behandelen Wob-verzoek

De gemeente beslist binnen vier weken over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met vier weken. De gemeente moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen, voordat de eerste vier weken voorbij zijn.

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan kan zij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Zo kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen om de documenten te komen inzien.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af wanneer een van de uitzonderingen in de Wob van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoonsgegevens of bedrijfsgegevens. Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Kosten

De gemeente kan vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, uittreksels of samenvattingen van documenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?