Om omwonenden, omliggende bedrijven en overige geïnteresseerden te informeren over de Leisure Lane, worden er in mei en juni inloopbijeenkomsten georganiseerd, met meer informatie over het ontwerp en de aanleg van de Leisure Lane. Het tracé van deze langzaamverkeersverbinding is zo’n 34 kilometer lang en loopt van Beekdaelen via Heerlen, Brunssum, Landgraaf en Kerkrade naar Simpelveld. In deze gemeenten worden één of meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Iedereen met vragen over de Leisure Lane is van harte uitgenodigd om langs te komen. Omwonenden en omliggende bedrijven worden ook nog via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd.

De inloopbijeenkomst voor het tracé in Beekdaelen is op maandag 23 mei van 19.00-20.30 uur. Uitgebreide informatie over de bijeenkomsten, waaronder de data en locaties, leest u op de website van de Leisure Lane

De Leisure Lane

De Leisure Lane is een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding en méér dan een gewoon fiets- en wandelpad. Onderweg kan iedereen genieten van het landschap en de cultuur in de regio. De Provincie Limburg, IBA Parkstad, de zes deelnemende gemeenten en Heijmans Infra werken samen in een projectteam. Dat team heeft samen een detailontwerp opgeleverd, waarin onder andere het ontwerp staat van de verhardingen, de kruispunten, inrichting van de bermen en de fietsviaducten. De financiering van het voorliggende ontwerp ligt de komende weken in gemeenteraden ter akkoord. Volgens planning wordt er in het najaar van 2022 gestart met de werkzaamheden buiten en is het streven om het werk eind 2023 af te ronden. 

Samenwerking

De Leisure Lane is een IBA-sleutelproject en wordt gerealiseerd door IBA Parkstad, Provincie Limburg en de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Heeft u gevonden wat u zocht?