Pagina opties

Groter

Parkeren en verkeer

Hier vindt u informatie over parkeren en verkeer in de gemeente Beekdaelen.

Ontwerp verkeersbesluit wijzigen geslotenverklaring Naanhofsweg (slagboom Vaesrade)

Op dinsdag 26 november 2019 is door de gemeenteraad van Beekdaelen een motie ingediend én unaniem aangenomen.

Ontwerp verkeersbesluit Naanhofsweg

Parkeren in Beekdaelen

Er zijn in Beekdaelen blauwe zones waar u voor korte tijdsduur gratis mag parkeren, vergunningshouderszones of betaalde gebieden. Afhankelijk van de voorwaarden kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing of parkeervergunning aanvragen. Lees hier meer over:

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

Gehandicaptenparkeerplaats

Tijdelijke verkeersmaatregel

Als u een tijdelijke verkeersmaatregel wil treffen zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke of volledige wegafzetting, dan kunt u dit direct online regelen.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Wegwerkzaamheden

Bekijk het actuele overzicht van (weg)werkzaamheden en verkeersstremmingen in en rondom de gemeente Beekdaelen.

Wegwerkzaamheden

Weginrichting, bereikbaarheid én verkeersveiligheid

De gemeenteraad heeft onlangs het strategisch beleid vastgesteld voor heel Beekdaelen als het gaat om weginrichting, bereikbaarheid én verkeersveiligheid.

Een aantal van de belangrijkste uitgangspunten zijn in het Mobiliteitsplan nader uitgewerkt.

Mobiliteitsplan

Laadpaal elektrische motorvoertuigen

Indien u beschikt over een elektrisch motorvoertuig, maar geen laadpaal op eigen terrein kunt organiseren, bestaat er de mogelijkheid om dit (onder bepaalde voorwaarden) in de openbare ruimte te laten organiseren. De gemeente Beekdaelen heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Allego.

Meer informatie en aanvragen laadpaal

Toeristische bewegwijzering

Toeristische bewegwijzering (de bekende bruine bordjes) verbetert de herkenbaarheid en vindbaarheid van de toeristische en recreatieve locaties in de gemeente Beekdaelen.

Verwijzingsbord aanvragen