Pagina opties

Groter

Wonen en bouwen

Bekijk en lees de mogelijkheden rondom wonen en (ver)bouwen in de gemeente Beekdaelen.

Omgevingsvergunning

Wanneer u gaat (ver)bouwen heeft u voor bepaalde werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat bouwen, slopen of een boom wilt kappen.

Grond kopen, huren of pachten

De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Lees hier meer of en hoe u een stuk grond van de gemeente kunt kopen, huren of pachten.

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.