De gemeente Beekdaelen heeft op 10 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een (evenementen-)vergunning, met zaaknummer APV-2021-176, voor de doorkomst van de wielertoertocht Toerversie Amstel Gold Race door de gemeente Beekdaelen op 11 september 2021. De vergunning is verleend.

De toertocht start en eindigt in de gemeente Valkenburg a/d Geul en zal ook door onze gemeente komen.

Voor meer informatie en de routes, willen wij u doorverwijzen naar de website van Amstel Gold Race: https://www.amstel.nl/amstelgoldrace/toerversie

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking/verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen/ College van Burgemeester en Wethouders / Postbus 22000 / 6360 AA Nuth

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

Uw naam en adres / uw handtekening / de datum van het bezwaar (dagtekening) / een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht / de motivering van uw bezwaar (de gronden)

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg / Sector bestuursrecht / Postbus 950 / 6040 AZ Roermond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?