De kerk in Puth maakt een moeilijke tijd door, hierover heeft u andere via de onafhankelijke Facebookpagina “Toekomst kerk Puth” kennis van kunnen nemen.
Bezorgde omwonenden hebben daarnaast een enquête online gezet, waarbij is gevraagd naar de toekomst van de kerk. Daarbij is ook geïnformeerd naar de mogelijke invulling van een gemeenschapsvoorziening in de kerk. De uitkomsten van de enquête zijn met de gemeente gedeeld en mogen met toestemming van de opstellers gedeeld worden.
 

Uitkomsten enquête kerk Puth

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?