De Feldbissbreuk is een breuklijn in de aardkorst. Onzichtbaar, maar van groot cultuurhistorisch belang.

Om deze onzichtbare lijn zichtbaar én beleefbaar te maken zijn de afgelopen periode een viertal bijzonder vormgegeven zitbankjes en zes lichtelementen geplaatst in de gemeente Beekdaelen. Wandelaars en fietsers kunnen hier uitrusten en genieten van de prachtige omgeving rondom de Feldbissbreuk. Zo wordt het verleden aan het heden gekoppeld en wordt de breuklijn als het ware naar de oppervlakte gebracht.

Plattegrond met locaties van rustbankjes en lichtelementen Feldbissbreuk

Cultuurhistorische waarde

Waarom is die Feldbissbreuk nu zo bijzonder? De ondergrondse breuklijn, die door Duitsland, Nederland en België loopt, vormt in Beekdaelen en Brunssum de grens tussen het noordoostelijke bekken van de Roode Beek en het zuidwestelijke Plateau van Doenrade. Het zichtbare resultaat van die breuk zijn de hoogteverschillen in het landschap als gevolg van de aardverschuivingen die we heel af en toe merken als een lichte aardbeving. Door die bewegingen in de bodem zijn de verschillende lagen, waaronder de steenkolenlagen, relatief dicht aan de oppervlakte gekomen. Vooral ten zuiden van de breuklijn werd steenkolenwinning mogelijk, waardoor deze lijn ook een sociaal-culturele grens markeert. Aan de ene kant woonden en werkten de agrariërs, aan de andere kant de mijnwerkers. Beiden hardwerkende volkeren, maar met verschillen in hun cultuur. In de mijnkolonies werd namelijk een hoop geregeld en voorgeschreven door de staat, agrariërs waren daarin wat vrijer, maar moesten ook meer zelf regelen.

Ontwerp van de Feldbiss zitbanken

De stoere banken zijn uitgevoerd in Cortenstaal en hout. Op het zitgedeelte staat een grote letter F, verwijzend naar de naam van de breuk. De liggers van de F zijn 'gebroken', eveneens een subtiele verwijzing. De letters zijn steeds zo geplaatst dat deze in de richting van de Feldbissbreuk wijzen. Bij twee bankjes staat de F daarom parallel aan het zitgedeelte, terwijl deze bij de andere twee haaks op de bank is geplaatst. Gebruik je fantasie! Kijk langs de liggers om je in te beelden hoe de breuklijn door het landschap loopt.

Ontwerp van de Feldbiss lichtelementen

Om ook 's avonds de breuklijn visueel te maken, zijn er hoge, vierkant vormgegeven lichtelementen geplaatst die eveneens zijn uitgevoerd in Cortenstaal. Vanuit één zijde van deze elementen wordt een groene lijn geprojecteerd die de breuklijn visualiseert. Ook deze groene lijn wijst in de richting waar de Feldbissbreuk loopt. Bij elk lichtelement is aan twee andere zijden de tekst ‘Feldbiss’ te lezen. Deze letters zijn uitgespaard uit het materiaal en daardoor ook groen verlicht. Elk lichtelement is voorzien van een zonnepaneel en wekt zo zijn eigen energie op. Energieneutraal dus!

Locatie Viel

Burgemeester Eric Geurts: ‘De Feldbissbreuk is van grote cultuurhistorische waarde voor onze regio. De breuklijn vertelt het verhaal van ons verleden, maar was grotendeels onzichtbaar en daardoor ook bij velen onbekend. Door het plaatsen van fysieke elementen is de onzichtbare Feldbissbreuk zichtbaar gemaakt in het landschap en komen de verhalen van vroeger weer tot leven.’

Filmpjes

Ga ook op ontdekkingstocht langs de Feldbissbreuk en verwonder je over alles wat je ziet als je deze bijzondere breuklijn volgt.

Meer informatie over de Feldbissbreuk is te vinden op www.feldbissbreuk.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?