Gemeente Beekdaelen heeft woensdagmiddag een overtreding geconstateerd in het kader van de wet natuurbescherming bij maaiwerkzaamheden van bermen.

Tijdens de uitvoering van maaiwerkzaamheden zijn deels bermen gemaaid, die hiervan uitgesloten waren, omdat deze als habitat van het vliegend hert vermeld zijn. Een dergelijke berm dient in de eerste maaibeurt overgeslagen te worden, omdat de volwassen exemplaren van het vliegend hert in deze periode uit de pop komen en een partner zoeken.

De werkzaamheden zijn door gemeente Beekdaelen uitbesteed aan een aannemer. Bij constatering zijn de werkzaamheden per direct stilgelegd om verdere incidenten te voorkomen.

Momenteel wordt de situatie in kaart gebracht door de aannemer en de gemeente. De werkzaamheden blijven tot nader order opgeschort. Tevens zal contact worden opgenomen met het bevoegde gezag in deze; de Provincie Limburg.

Heeft u een gevonden wat u zocht?