Vanaf woensdag 15 juli 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht.