Op 18 oktober 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een officieel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op het voormalige USAG Terrein aan de Borgerweg te Schinnen per direct een tijdelijke (12 maanden) noodopvang te realiseren voor 450 asielzoekers. In oktober 2022 ontving de gemeente twee verzoeken om verlenging. Een verzoek van de staatssecretaris met het verzoek de noodopvang in de huidige vorm te verlengen en een verzoek van de veiligheidsregio om de locatie tot 31 december 2022 in te zetten als crisisnoodopvang voor 225 vluchtelingen.

In de ingelaste raadsvergadering op 19 oktober 2022 is besloten te kiezen voor een meer structurele oplossing en medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het aantal plekken bij het bestaande AZC in Beekdaelen (Sweikhuizen). De noodopvang in Schinnen sluit volgens de eerder gemaakte afspraken. Hiermee houdt de gemeente haar beloften aan de inwoners, maar blijft wel oog houden voor de voortdurende opvangproblematiek.

Heeft u gevonden wat u zocht?