Krijgt u zorg of hulp van een instantie? Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is zo geregeld in de wet. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Zodat u daarna weer zelf verder kunt.

U kunt hulp vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn. Ook als het gaat om vragen of problemen die zijn ontstaan door het Coronavirus en de genomen maatregelen, zoals aanpassingen in de zorg.

Wat doet een cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuners weten goed welke algemeen toegankelijke voorzieningen en initiatieven er zijn binnen gemeente Beekdaelen. Hierbij kunt u denken aan de hoeskamer in één van onze dorpen, diverse maaltijdprojecten of de wensbus. Ook weten zij wat er aan zorg en ondersteuning aangeboden wordt en waar u dit kunt aanvragen of regelen. Zij kunnen daardoor goed met u mee denken en u adviseren. 

Als u een cliëntondersteuner inschakelt, dan luistert de cliëntondersteuner eerst goed naar uw verhaal. Hij/zij helpt u om uw precieze probleem en hulpvraag helder te krijgen. Daarna zet u samen geschikte oplossingen voor uw situatie op een rij.
Zo wordt besproken wat u zelf (nog) kunt, of er mensen uit uw eigen omgeving zijn die kunnen helpen en welke algemene voorzieningen u kunt aanvragen. Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan bekijkt u samen waar u aanvullend nog zorg of ondersteuning kunt krijgen. De cliëntondersteuner helpt u dit gang te zetten.

De cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen met:

  • het helder maken van het precieze probleem en uw hulpvraag;
  • het op een rij zetten van voor u geschikte voorzieningen en oplossingen; 
  • een overzicht maken van de instanties waar u uw zorgaanvraag kunt indienen;
  • de juiste hulp regelen;
  • formulieren invullen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt;
  • het aanvragen van Wlz-zorg, jeugdhulp, Wmo-ondersteuning of een uitkering zoals bijstand of Wajong;
  • het ondersteuningsgesprek, bijvoorbeeld als u een zorgvraag bij de Wmo heeft ingediend. De cliëntondersteuner gaat met u mee en let er dan op dat u uw situatie goed uitlegt en dat u niets vergeet.

De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk en komt op voor uw belangen, zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. Hij of zij verleent zelf geen zorg of behandelingen. De cliëntondersteuner kan ook bemiddelen bij klachten en problemen.

Meer informatie

Meer informatie leest u op www.beekdaelensociaal.nl. Hier vindt u ook de gegevens van de organisaties en onze vrijwilligers die onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden in Beekdaelen.

Heeft u gevonden wat u zocht?