In opdracht van de gemeente Beekdaelen voert Wegenbouw Gebrs. Kurvers de komende periode onderhoudswerk uit aan het wegennet van de gemeente Beekdaelen.

Een onderdeel van dit project is het opwaarderen van het fietspad tussen de Alfa-brouwerij en het doorgaande fietspad tussen Schinnen en Kathagen. Langs deze weg informeren wij over we gaan doen, wanneer en welke gevolgen dit heeft voor de bereikbaarheid.

Wat gaan we doen?

De reeds nieuw aangelegde brug over de Geleenbeek wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers en voetgangers. Daarnaast wordt het bestaande fiets-/voetpad voorzien van een nieuwe asfaltverharding.  

Wanneer gaan we werken?

De start van de werkzaamheden is maandag 7 september. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat elke fase ongeveer 2 tot 3 weken in beslag zal nemen. We starten nu met fase I en II!

Deze planning is onder voorbehoud. Wij moeten altijd rekening houden met onvoorziene omstandigheden en de weersomstandigheden. De werktijden zijn in principe op werkdagen van 07:30 tot 16:30 uur.

Bereikbaarheid

Tijdens de asfaltwerkzaamheden wordt het betreffende werkvak volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers, hetgeen middels bebording en afzetting kenbaar wordt gemaakt.

Nadere info

Waar gewerkt wordt is altijd wat overlast. Wij doen ons uiterste best om deze overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden?

Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze uitvoerder, dhr. Robert Kurvers:  ( 045-5751155)

Heeft u gevonden wat u zocht?