In opdracht van de gemeente Beekdaelen voert Wegenbouw Gebrs. Kurvers de komende periode onderhoudswerk uit aan het wegennet van de gemeente Beekdaelen.