Pagina opties

Groter

Contact voor ondernemers

Als gemeente Beekdaelen vinden wij het belangrijk onze contacten en relatie met ondernemers in onze gemeente te onderhouden en continueren. Voor alle vragen en advies kunt u als ondernemer bij ons terecht. Bijvoorbeeld als u een vraag wilt stellen over een benodigde vergunning of als u een nieuwe onderneming wil vestigen. Wij wijzen u de weg en zorgen dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

De bedrijfscontactfunctionarissen

Binnen de gemeente Beekdaelen zijn daarom enkele medewerkers aangewezen als centraal aanspreekpunt voor alle vragen van ondernemers in onze gemeente (ook wel de bedrijfscontactfunctionarissen genoemd). De bedrijfscontactfunctionaris denkt mee en adviseert u over mogelijke stappen. Tevens verzorgt deze de coördinatie tussen de gemeente, de ondernemersverenigingen en samenwerkingsinitiatieven in de regio. U kunt met de bedrijfscontactfunctionarissen online contact opnemen. Tevens zijn onderstaand de contactgegevens te vinden.

De bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeente Beekdaelen zijn:

  • De heer Marcel Meurkens
  • De heer Jeroen Scholten

De contactfunctionarissen zijn te bereiken via ons algemene e-mailadres gemeente@beekdaelen.nl en ons telefoonnummer 088-4502000.