Eind mei verzendt BsGW weer aanslagen. Deze keer aan belastingplichtigen die de aanslag nog niet ontvangen hebben.

Het gaat hierbij om aanslagbiljetten met gecombineerd gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Ook belastingaanslagen waar bedrijven geld op terug ontvangen omdat er een verrekening plaatsvindt met de eerdere voorlopige aanslag, worden opgelegd. Deze zijn in het voordeel van de ondernemers. Dit betreft de definitieve aanslagen Zuiveringsheffing Bedrijven 2018 en 2019 en de definitieve aanslagen Toeristenbelasting 2019.

Uitgestelde betaling voor ondernemers

Al eerder, op 18 maart 2020, is bekend gemaakt dat BsGW voor alle ondernemers in haar werkgebied alle incasso en vorderingen voor alle lokale belastingen vooralsnog tot 30 juni 2020 heeft uitgesteld. Hiermee volgt BsGW de landelijke lijn en de bestuurlijke wens van de samenwerkende gemeenten en het waterschap.

Op deze aanslagen van eind mei worden de normale betaaltermijnen vermeld. Echter geldt hiervoor dat incasso en invorderingsacties voor ondernemers vooralsnog tot 30 juni 2020 zijn uitgesteld. De invordering zal dan pas eind juli ingaan.

Uitgestelde verzending specifieke belastingen voor ondernemers

Verzending van de aanslagen toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, BIZ-en marktgelden aan ondernemers wordt vooralsnog uitgesteld tot 30 juni 2020. Ook deze invordering start dan pas op 31 juli. Dit geeft ondernemers enige lucht en is ook conform eerder genomen maatregelen om ondernemers te helpen in deze crisis.

Voorlopige datum start invordering voor ondernemers

De datum van 31 juli waarop de invordering van belastingaanslagen voor ondernemers weer opgestart wordt, is vooralsnog bepaald met de kennis en het inzicht van nu. Dit is mede afhankelijk van landelijke besluitvorming rondom corona maatregelen. Afhankelijk daarvan kunnen de in BsGW samenwerkende gemeenten en waterschap alsnog besluiten dat de uitsteltermijn toch nog langer gaat lopen. Mocht dat het geval zijn, zal dat voor deze datum bekend gemaakt worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?