Eind mei verzendt BsGW weer aanslagen. Deze keer aan belastingplichtigen die de aanslag nog niet ontvangen hebben.