Pagina opties

Groter

Commissies gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad gaat zich nog beraden over de wijze waarop ze wil werken. Dat betreft o.a. de voorbereiding van de raadsvergaderingen (commissie of iets dergelijks), de dialoog met burgers, de inrichting van de controle-instrumenten en het omgaan met burgerinitiatieven. Zodra de gemeenteraad daar besluiten over genomen heeft wordt daarvan mededeling op de website gedaan.