Pagina opties

Groter
A A

Gemeenschappelijke regelingen

In de regio werken gemeenten regelmatig samen op verschillende terreinen, zoals het ophalen van afval, milieutaken en het innen en heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Bij privaatrechtelijke samenwerking kunt u denken aan de oprichting van een deelneming, bijvoorbeeld een stichting.

Mocht u willen weten van welke gemeenschappelijke regelingen de gemeente Beekdaelen deel uitmaakt, dan kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsvoering (telefoonnummer 088-4502000).