Pagina opties

Groter
A A

Organisatiestructuur

Net als onze omgeving is ook de gemeentelijke organisatie constant in ontwikkeling. Ondanks de informele sfeer gaan we samen voor resultaat. Resultaten die ú als betrokkene belangrijk vindt. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers professionals zijn die werken vanuit een grote betrokkenheid en de klant op nummer één zetten.

Organisatie

De gemeentesecretaris is directeur van de organisatie en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de medewerkers. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B&W. De organisatie ondersteunt het bestuur bij het realiseren van de bestuurlijke doelen. Bovendien is de organisatie verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid.

Organogram

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier afdelingen, een compacte concernstaf en projectenbureau. In onderstaand organogram ziet u welke afdelingen dit zijn.

uitgebreid organogram gemeente Beekdaelen