Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling college

Het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij haar werkzaamheden.

In de gemeente Beekdaelen bestaat het college uit de burgemeester en de wethouders. Ieder collegelid heeft een aantal onderwerpen in zijn of haar portefeuille.

Burgemeester Bas Verkerk

Waarnemend burgemeester Bas Verkerk gemeente BeekdaelenDe heer mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk is met ingang van 1 januari 2019 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Beekdaelen.

De nevenfuncties van burgemeester Verkerk vindt u hier.

De waarneming van het burgemeestersambt van Beekdaelen zal naar verwachting ongeveer een half jaar gaan duren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester medio 2019.

Zodra het college van de gemeente Beekdaelen bekend is kunt u op deze pagina zien wie de collegeleden zijn, van welke politieke partij en wie welke portefeuille heeft.