Pagina opties

Groter
A A

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Beekdaelen. Alle actieve politieke partijen stellen dan kandidaten beschikbaar die raadslid willen worden. De gemeenteraad van Beekdaelen bestaat uit 25 raadsleden.

Taken gemeenteraad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • Het op hoofdlijnen vaststellen van het gemeentelijke beleid en het beschikbaar stellen van geld om dat beleid uit te voeren;
  • Het controleren of het vastgestelde beleid goed wordt uitgevoerd;
  • Het optreden als vertegenwoordigers van de burgers van Beekdaelen.

De gemeenteraad bepaalt dus de richting en controleert. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur en is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoeren van het gemeentelijk beleid.

Samenstelling gemeenteraad

In de vergadering van 2 januari 2019 worden de nieuwe gemeenteraadsleden van Beekdaelen geïnstalleerd. Vanaf medio januari kunt u ook online via de website de samenstelling van onze nieuwe gemeenteraad bekijken.
 

In de eerste vergadering van de gemeenteraad van Beekdaelen op 2 januari 2019 zijn 25 raadsleden ge├»nstalleerd (zie onderstaande lijst). De samenstelling van de gemeenteraad zal pas definitief zijn, zodra de collegevorming is afgerond en de nieuwe wethouders bekend zijn. Zodra informatie hierover beschikbaar is zal dit op de website worden geplaatst.

CDA
Roy van der Broek
Huub Franssen
John Kevers
Lisa Laumen
Leon Rijkx
Twan Schevers
Jos Timmermans

Vernieuwingsgroep
Jan Hermans
Levin de Koster
John Marissen
Jeannette Quadvlieg-van Dam
Hugo Raes
Hugo Schaffrath

Beekdaelen Lokaal
Annie Goossens
Fons Heuts
Jean Joosten
Henk Reijnders
Harry van de Laar

VVD
Bert Heggen
Ed Slangen
Bart Suers

Groenlinks
Clasina Debets
Louis de Rijk

PvdA
Lars Kockelkoren

D66
Rodney Swelsen