Aanmelden kan tot uiterlijk 6 juli 2021 – 12.00 uur

Voor het nieuw te realiseren Kindcentrum in Amstenrade, is de gemeente Beekdaelen in samenwerking met stichting INNOVO, gestart met de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwbouw. Gelijktijdig aan dit proces wordt gezocht naar (een) partner(s) voor de dienstverlening rondom peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) in het nieuw te realiseren Kindcentrum.

Om te komen tot een meest geschikte partner worden twee fasen doorlopen:

  1. In de eerste fase mogen alle geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria, referenties en eventueel loting ten behoeve van de tweede fase. 
  2. In de tweede fase zal aan de in de eerste fase geselecteerde geïnteresseerden gevraagd worden om aan de hand van de toewijzingsleidraad een inhoudelijke aanbieding te doen.

Aanmelden kan tot 6 juli 2021 – 12.00 uur

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor fase 1 tot uiterlijk dinsdag 6 juli 2021 – 12.00 uur. In bijgaande “Selectieleidraad Kindcentrum Amstenrade” vindt u in hoofdstuk 4 (pag. 16) uitleg over de wijze van aanmelden en de in te dienen documenten.

Meer informatie

In bijgaande “Selectieleidraad Kindcentrum Amstenrade” vindt u onder andere de contactgegevens, een omschrijving van de opdracht en van de selectieprocedure.

Voor geïnteresseerden die zich willen aanmelden voor fase 1 is hieronder een formulier ‘Eigen Verklaring’ bijgevoegd. En tot slot kunt u het ‘Koersplan van basisschool de Verrekijker’ hieronder lezen.

Documenten partners gezocht kindcentrum Amstenrade

Het document 'Eigen Verklaring' is een invulbaar pdf. Om deze verklaring te kunnen openen, selecteert u met de rechtermuisknop 'link opslaan als' en slaat u het pdf op op uw eigen computer. Vanuit uw eigen computer kunt u vervolgens de pdf openen met Acrobat Reader en bewerken.

De andere 2 documenten kunt u openen door er dubbel op te klikken.

Heeft u moeite met het lezen van de documenten, neem dan contact op met de gemeente via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?