Vernieuwingsgroep, Beekdaelen Lokaal en CDA hebben onder leiding van formateur Hugo Schaffrath van de Vernieuwingsgroep de afgelopen weken constructieve besprekingen gevoerd om te komen tot een concept coalitieprogramma en de inzet van de beoogde wethouders.
Coalitieprogramma “ONS THUIS, ONS BEEKDAELEN”

Er is gekozen voor een coalitieprogramma dat ruimte biedt om snel en flexibel in te spelen op ontwikkelingen op het moment dat de situatie daarom vraagt. Daarnaast is het gericht op draagvlak in de samenleving en in de raad. Het concept coalitieakkoord is aan de overige fracties onder embargo voorgelegd en hun input wordt nog in overweging genomen met als uiteindelijke doelstelling om een bredere gedragenheid te krijgen in de komende raadsperiode.

Wethouders

Op dit moment vinden wij het voldoende en verantwoord om met vier (i.p.v. 5) wethouders aan de slag te gaan. Ondanks dat er veel werk op hun afkomt de komende vier jaar is dit een eerste besparing. Namens de Vernieuwingsgroep komt Levin de Koster en namens Beekdaelen Lokaal komt Henk Reijnders nieuw in het college. Jan Hermans (Vernieuwingsgroep) en Peter Janssen (CDA) waren al wethouder en blijven dat om zo te zorgen voor de benodigde continuïteit. De beoogde wethouders hebben intussen allen een integriteitsscreening doorlopen.

Op maandag 23 mei is er een extra raadsvergadering waarin de vier wethouders beëdigd worden en het coalitieprogramma formeel ter kennisname aan de raad wordt aangeboden.

Met vriendelijke groet
Hugo Schaffrath
Formateur gemeente Beekdaelen

Heeft u gevonden wat u zocht?