De gemeenten Beekdaelen en Brunssum werkten samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje. Hiervoor werkten beide gemeenten samen met IBA, de Provincie Limburg en de stichting het Clemensdomein.

De ontwikkelingen rondom het Clemensdomein zijn in juni 2022 afgerond.

Het voormalige kloosterperceel is heringericht als het Clemenspark. De rijke historie is hier weer zichtbaar gemaakt en er is een plek ontstaan waar ontmoeten, bezinning en educatie worden gecombineerd met archeologie en cultuurhistorie.

De historische wegen rondom het oude kerkje zijn duurzaam en veilig heringericht, met extra aandacht voor de fietsers en wandelaars. In deze kwalitatief hoogwaardige reconstructie is de Beekdaelen fietsroute geïntegreerd en zijn extra parkeerplaatsen gecreëerd.

Speciaal onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is de door IBA en de Provincie Limburg mogelijk gemaakte verwijzing naar de oude kloosterkerk door middel van een verlicht hekwerk dat de contouren van de oude kloosterkerk zichtbaar maakt.

Het Clemensdomein

Het Clemensdomein is een gebied met een rijke historie. Deze historie is weer zichtbaar gemaakt.
Zo is onder andere de oude historische dorpspomp in het straatbeeld teruggebracht en zijn authentieke natuurlijke materialen gebruikt, zoals natuursteen en gebakken klinkers. Een ander voorbeeld is de straatverlichting. Deze is vervangen door afwijkende en bij de historie passende masten en armaturen.

Verbeterde verkeersveiligheid

Bij de reconstructie is aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Ook het voorkomen van beschadigingen aan geparkeerde auto's en onveilige situaties in de Groeneweg maakte onderdeel uit van de plannen. 
Daarnaast is de functionaliteit van de openbare ruimte aangepakt. Trottoirs zijn verbreed, snelheid remmende maatregelen aangelegd en wateroverlast voorkomen door afkoppeling en geleiding van hemelwater. Dit schone hemelwater is van het vuilwaterriool afgekoppeld en wordt naar een nieuwe buffer langs het Merkelbeekerbeekje geleid.

Verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en bewoners zijn bereikt door o.a. het trottoir aan de Groeneweg te verbreden. Drempels en versmalling van het wegprofiel remmen de snelheid van verkeer. Door extra dwarsparkeerplaatsen en de aanliggende grote parkeerplaats is parkeren van de weg gehaald en veiliger. 

Het instellen van eenrichtingsverkeer is nader onderzocht maar niet mogelijk gebleken omdat dit een nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid.

Download onderstaande tekeningen van de plannen

Heeft u gevonden wat u zocht?