Op 10 januari 2022 is gestart met de reconstructie van de Holleweg in Schinnen en een stukje van de Kerkweg in Puth. Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen en Puth. Het werkgebied bevond zich vanaf de aansluiting met de Sachariastraat in Schinnen (zuidzijde) tot de aansluiting met Aan het Lindjen in Puth (noordzijde). Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de weg voor alle verkeer afgesloten geweest. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd door de firma Wegenbouw Kurvers en duurden in totaal circa 22 weken.

Wat houdt de reconstructie in?

De Holleweg is aan slijtage onderhevig, waardoor de kwaliteit van de verharding in een slechte staat was. Met deze reconstructie is de verharding dan ook vernieuwd. Tevens is de weg opnieuw ingericht, zodat deze voldoet aan een erftoegangsweg van 60 km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Dit komt de verkeersveiligheid van de weg, waar voorheen vaak nog (te) hard wordt gereden, ten goede.

Naast de aanpassingen aan de weg, is ook direct het werk ‘onder de grond’ aangepakt. Het gemengde rioolstelsel dat er al lag, is gerenoveerd en waar nodig vernieuwd. Dit riool wordt nu alleen nog gebruikt voor het vuil water. 
Voor het schone regenwater is een nieuw en apart riool aangelegd. Dit water hoeft daardoor niet verwerkt te worden in de zuiveringsinstallatie, maar kan ter plaatse op duurzame wijze terug de natuur in stromen. Het schone regenwater wordt deels naar een open buffer geleid en deels rechtstreeks in de ondergrond geïnfiltreerd via een zogenoemd ondergronds krattensysteem.

Renovatieplan Holleweg Schinnen - tekening 1 (pdf, 2,9 MB)
Renovatieplan Holleweg Schinnen - tekening 2 (pdf, 2,3 MB)

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 10 januari 2022 en duurden ongeveer 22 weken. De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens onderstaande fasering. De vermelde data waren onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden.

Bekijk hier een visuele weergave van het werkgebied per fase (pdf, 270 KB) 

FaseOmschrijvingDuurVanTot
1Holleweg, vanaf Sachariastraat in Schinnen tot kruising Zandberg/Kerkpad7 weken10 januari25 februari
-vakantieperiode / geen werkzaamheden2 weken28 februari11 maart
2Holleweg/Kerkweg, vanaf kruising Zandberg/Kerkpad tot huisnr. 31/336 weken14 maart25 april
3Kerkweg, vanaf huisnr. 31/33 tot Aan het Lindjen in Puth5 weken2 mei6 juni
4Aanbrengen asfaltdeklaag, vanaf Sachariastraat in Schinnen tot Aan het Lindjen in Puth1 week13 juni17 juni

Omleidingsroutes

De Holleweg was tijdens de werkzaamheden voor alle verkeer afgesloten. Diverse omleidingsroutes waren dan ook van kracht voor fietsers, buslijndiensten en doorgaand rijverkeer.

Gemotoriseerd verkeer werd omgeleid via: Aan het Lindjen, Steenstraat, Maastrichterweg, Provinciale weg, Buitenring, Allée, Randweg en Hommerterweg. 
Voor fietsers bleef de oversteek via het Kerkpad beschikbaar. Fietsers konden dan via de Sachariasstraat, Heisterbrug, Zandberg, Kerkpad en Aan het Lindjen hun weg vervolgen.

Door de wegafsluiting was er enige hinder, met name in de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. 

Overzichtskaart omleidingen Holleweg Schinnen (pdf, 996,2 KB)

Voortraject

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Holleweg en deel van de Kerkweg zijn enkele jaren geleden in gang gezet. Bij de ontwikkeling van de plannen zijn aanwonenden met regelmaat betrokken, o.a. via inwonersavonden en brieven. De laatste bijeenkomst heeft in juni 2021 plaatsgevonden, de laatste brief aan aanwonenden over de start van de werkzaamheden, is op 16 december 2021 verspreid door de aannemer.

Bewonersbrieven

Voortgang Project Reconstructie Holleweg te Schinnen

De werkzaamheden rondom de reconstructie “Holleweg” te Schinnen vorderden gestaag en de rijweg kon vanaf einde week 22, dus twee weken eerder dan gepland, weer open gesteld worden.

Asfalt

Op dinsdag 19 April 2022 zijn de nieuwe asfalt tussenlagen aangebracht in fase 2 en 3 van het werk. Omdat de aannemer in week 17 (de week van Koningsdag) nog enkele dagen doorwerkte waren per week 18 (2 mei) alle woningen tot en met nr. 33 in het werkgebied weer met de auto toegankelijk vanuit Schinnen.

  Kruispunt Aan het Lindjen en ingang bebouwde kom

  Onlangs is besloten om, vanuit het oogpunt van efficiency, nog enkele extra werkzaamheden meteen binnen dit project mee te nemen. 
  Zo is ook het kruispunt Aan het Lindjen aangepakt: hier is een plateau gerealiseerd met rode coating zodat ook dit kruispunt al als 30 km/uur is ingericht. Ook is er meteen al een nieuwe ingang voor de bebouwde kom gemaakt op de komgrens tussen Puth en Schinnen. 
  De reden om deze werkzaamheden nu meteen mee te nemen is met het oog op de toekomst: wanneer de reconstructie Kerkweg te Puth zal worden opgepakt, kan verkeer vanuit Schinnen zonder extra belemmering via Aan het Lindjen omgeleid worden. 
  Overigens wijzigden deze extra werkzaamheden de planning niet.

  Laatste asfaltwerkzaamheden en inrichting weg

  Week 22, de week van 30 mei 2022, stond in het teken van het aanbrengen van de laatste asfalt deklagen over het gehele werk, het aanbrengen van de belijningen en figuratie op deze asfalt toplaag en tot slot het aanbrengen van de rode coating op de diverse kruisingen.

  Werkzaamheden van bovenaf – juni 2022

  In onderstaand drone-filmpje is goed zichtbaar van bovenaf hoe de Holleweg na de reconstructie uitziet.

  Veelgestelde vragen

  Heeft u vragen over deze reconstructie? Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

  Staat uw vraag en het antwoord er niet bij? Neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

  Documenten

  Om de documenten op deze webpagina te kunnen bekijken heeft u een PDF-lezer nodig, zoals Adobe Reader(externe link).  Heeft u moeite met het openen of lezen van (een van) deze documenten, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

  Heeft u gevonden wat u zocht?