Op 10 januari 2022 is gestart met de reconstructie van de Holleweg in Schinnen en een stukje van de Kerkweg in Puth. Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen en Puth. Het werkgebied bevindt zich vanaf de aansluiting met de Sachariastraat in Schinnen (zuidzijde) tot de aansluiting met Aan het Lindjen in Puth (noordzijde). Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de weg voor alle verkeer afgesloten.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen in totaal circa 22 weken duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wegenbouw Kurvers. 

Wat houdt de reconstructie in?

De Holleweg is aan slijtage onderhevig, waardoor de kwaliteit van de verharding in een slechte staat is. Met deze reconstructie zal de verharding dan ook vernieuwd worden. Tevens wordt de weg opnieuw ingericht, zodat deze gaat voldoen aan een erftoegangsweg van 60 km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Dit komt de verkeersveiligheid van de weg, waar nu vaak nog (te) hard wordt gereden, ten goede.

Naast de aanpassingen aan de weg, wordt ook direct het werk ‘onder de grond’ aangepakt. Het gemengde rioolstelsel dat er nu ligt, wordt gerenoveerd en waar nodig vernieuwd. Dit riool wordt straks alleen nog gebruikt voor het vuil water. 
Voor het schone regenwater wordt een nieuw en apart riool aangelegd. Dit water hoeft daardoor niet verwerkt te worden in de zuiveringsinstallatie, maar kan ter plaatse op duurzame wijze terug de natuur in stromen. Het schone regenwater wordt deels naar een open buffer geleid en deels rechtstreeks in de ondergrond geïnfiltreerd via een zogenoemd ondergronds krattensysteem.

Renovatieplan Holleweg Schinnen - tekening 1 (PDF, 2,9 MB)
Renovatieplan Holleweg Schinnen - tekening 2 (PDF, 2,3 MB)

Heeft u moeite met het lezen van deze documenten, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

Planning

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 10 januari 2022 en zullen ongeveer 22 weken duren. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande fasering. De vermelde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden. Er wordt gewerkt op weekdagen tussen 7.00 en 17.00 uur.

Bekijk hier een visuele weergave van het werkgebied per fase (PDF, 270 KB) 

Fase Omschrijving Duur Van Tot
1 Holleweg, vanaf Sachariastraat in Schinnen tot kruising Zandberg/Kerkpad 7 weken 10 januari 25 februari
- vakantieperiode / geen werkzaamheden 2 weken 28 februari 11 maart
2 Holleweg/Kerkweg, vanaf kruising Zandberg/Kerkpad tot huisnr. 31/33 6 weken 14 maart 25 april
3 Kerkweg, vanaf huisnr. 31/33 tot Aan het Lindjen in Puth 5 weken 2 mei 6 juni
4 Aanbrengen asfaltdeklaag, vanaf Sachariastraat in Schinnen tot Aan het Lindjen in Puth 1 week 13 juni 17 juni

Omleidingsroutes

De Holleweg zal tijdens de werkzaamheden voor alle verkeer zijn afgesloten. Diverse omleidingsroutes zijn dan ook van kracht voor fietsers, buslijndiensten en doorgaand rijverkeer. 

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via: Aan het Lindjen, Steenstraat, Maastrichterweg, Provinciale weg, Buitenring, Allée, Randweg en Hommerterweg. 
Voor fietsers blijft de oversteek via het Kerkpad beschikbaar. Fietsers kunnen dan via de Sachariasstraat, Heisterbrug, Zandberg, Kerkpad en Aan het Lindjen hun weg vervolgen.

Door de wegafsluiting zal er enige hinder zijn, met name in de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid. Hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking.

Overzichtskaart omleidingen Holleweg Schinnen (PDF, 996,2 KB)

Voortraject

De voorbereidingen voor de reconstructie van de Holleweg en deel van de Kerkweg zijn enkele jaren geleden in gang gezet. Bij de ontwikkeling van de plannen zijn aanwonenden met regelmaat betrokken, o.a. via inwonersavonden en brieven. De laatste bijeenkomst heeft in juni 2021 plaatsgevonden, de laatste brief aan aanwonenden over de start van de werkzaamheden, is op 16 december 2021 verspreid door de aannemer. 

Vragen

Heeft u vragen over deze reconstructie? Neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

Documenten

Om de documenten op deze webpagina te kunnen bekijken heeft u een PDF-lezer nodig, zoals Adobe Reader.  Heeft u moeite met het openen of lezen van (een van) deze documenten, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?