Dit project gaat over het deel van Klein Haasdal vanaf de rotonde met de Bekerbaan tot daar waar we in 2019 geëindigd zijn met de uitvoering van fase 1.

We gaan aan de slag met het opknappen van het verouderde deel van de openbare ruimte in Klein Haasdal. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd en worden grotere rioleringen aangelegd om het regenwater af te voeren. Op onderstaand kaartje kunt u zien dat de werkzaamheden uitgevoerd worden in het rood omlijnde gebied. Dit is het gebied Klein Haasdal vanaf huisnummer 1 tot en met 26.

Werkzaamheden Klein Haasdal vanaf huisnummer 1 tot en met 26

Terugblik afgelopen jaar

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om een eerste ontwerp van zowel de verharding als het riool gereed te krijgen. Via de website van de gemeente is dit schetsontwerp ter inzage gelegd en hebben wij daarnaast op 3 augustus een goed bezochte inloopdag in café Oos Heem gehouden.

Inspraak

Graag bedanken wij iedereen hartelijk voor de inbreng tijdens deze inloopdag. Aan de hand van deze inbreng hebben wij het plan licht gewijzigd. De wijziging heeft met name betrekking op de locatie van een parkeerplaatsen in de nieuwe situatie.

Voor het actuele plan en de nota van zienswijze klik op onderstaande links:

Mocht u moeite hebben met het inzien en lezen van deze documenten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wat gaan we binnen het project niet doen?

De rotonde is geen onderdeel van het project. Zodra de Bekerbaan opnieuw wordt ingericht, komt ook de situatie bij deze rotonde aan de beurt.

Planning

  • 2021 voorbereiden plan
  • 2022 aanbesteding plannen 

Wij verwachten dat het project vóór de zomervakantie van 2022 klaar is.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectondersteuner. Bel naar 088 4502000 of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?