De gemeente pakt de wateroverlast in Schimmert aan. Dit doet de gemeente gefaseerd door in de komende jaren waterbuffers en rioolverzwaringen op diverse plekken in Schimmert aan te leggen c.q. uit te voeren.

Op korte termijn gaan we aan de slag met fase 2 in Klein Haasdal. Dit project gaat over het deel van Klein Haasdal vanaf de rotonde met de Bekerbaan tot daar waar we in 2019 geëindigd zijn met de uitvoering van fase 1. Op het kaartje kunt u zien dat de werkzaamheden uitgevoerd worden in het gebied tussen de rode pijlen, gelegen tussen de huisnummers 1 en 29 van Klein Haasdal.

Weergave werkzaamheden Klein Haasdal fase 2; toelichting staat boven de afbeelding.

Hier wordt onder andere een nieuw regenwaterriool aangelegd en het huidige riool gerenoveerd.

Het aanleggen van de nieuwe rioleringen is een flinke klus. De weg wordt opgebroken en er kan tijdelijk geen verkeer meer door. Hier kunnen zowel  aanwonenden als verkeersdeelnemers last van hebben. Het maakt het vervangen van de riolering bovendien ook erg duur. Alleen het opbreken van de weg is namelijk al 30 tot 60 procent van de kosten. 
Het aanpassen of vervangen van de riolering proberen we dan ook altijd te combineren met andere werkzaamheden.  Zo ook in Klein Haasdal. Zo hoeft de weg maar één keer te worden opgebroken. Dat kost minder geld en er is maar één keer overlast.

Waarom zijn deze werkzaamheden in Klein Haasdal nodig?

Met de werkzaamheden willen we twee doelen bereiken: 

  1. Het zo veel mogelijk tegengaan van de wateroverlast in Schimmert en:
  2. Het verkeersveiliger maken van de straat.

Wat gaat er gebeuren?

Onder Klein Haasdal wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. Daarnaast wordt het oude riool gerenoveerd om na renovatie te dienen als vuilwaterriool. Iedere woning in deze straat krijgt een nieuwe aansluiting op deze beide riolen. Deze aansluitingen worden tot aan de gemeentelijke eigendomsgrens aangelegd, dat wil zeggen tot aan de grens waar het perceel van de woningeigenaar begint.

Om het afvoeren van regenwater te vergroten worden putten (kolken) en holle trottoirbanden geplaatst die het water sneller kunnen afvoeren.

De straat wordt voorzien van een nieuw en een smaller wegdek met betonklinkers, gelijk aan de weginrichting van fase 1. De weg krijgt een zogenaamd hol profiel. Dit betekent dat de putten in het midden van de rijbaan komen te liggen. Hierdoor wordt de kans op water in de woningen verkleind.

Parkeren kan na de uitvoering van het plan enkel en alleen nog op de aangegeven parkeerplaatsen. De rabatstroken (strook tussen woning/tuin particulier en de weg) worden vernieuwd met klinkers.

De verlichting in Klein Haasdal blijft hetzelfde. Wel worden een aantal lichtmasten verplaatst.

Het ontwerp

Hoe een en ander uit komt te zien, ziet u in de ontwerptekening bovenbouw zuidelijk deel (pdf 405 KB) en de ontwerptekening bovenbouw noordelijk deel (pdf 455 KB). Zie ook onderstaande documenten.

De planning

De werkzaamheden starten op 19 september 2022 en worden op 23 december 2022 afgerond. Tijdens de wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid via Groot Haasdal.

Archeologie

Het plan is gelegen in een zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde. De werkzaamheden worden daarom begeleid door een archeoloog.
Voor meer historische achtergrond wordt verwezen naar het rapport archeologisch vooronderzoeken (pdf 5,6 MB; zie ook onderstaande documenten).

Bewonersavond

Op 19 juli 2022 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden.

De presentatie (pdf 730 KB) van deze avond kunt u hier inzien. Zie ook onderstaande documenten.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider José Luis de León Adams. Bel naar 088 4502000 of mail naar gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?