Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. De gemeente Beekdaelen vult deze functie gezamenlijk in met de gemeenten Beek, Meerssen en Valkenburg aan de Geul onder de naam gezamenlijke Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

De rekenkamercommissie verricht onafhankelijk onderzoeken in alle samenwerkende gemeenten en doet aanbevelingen om gemeenten beter en efficiënter te laten functioneren. Met de rekenkamercommissie beschikt de gemeenteraad over een instrument om zijn controlerende taak beter uit te voeren. Bij de onderzoeken gaat het met name om doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid.

Doeltreffendheid wil zeggen: in hoeverre leidt het vastgestelde beleid tot de verwachte resultaten. Voor wat betreft doelmatigheid wordt beoordeeld of met dezelfde middelen niet een beter resultaat geboekt had kunnen worden en bij rechtmatigheid wordt bekeken of het beleid volgens het budget uitgevoerd is.

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden met de gemeenteraad besproken en worden openbaar gepubliceerd.

Op dinsdag 12 juli 2022 is de heer drs. A.W. (Ton) Spitsbaard door de gemeenteraad van Beekdaelen benoemd tot voorzitter (en tevens) lid van de Rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Beekdaelen kunnen de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht hen binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Een bericht aan de Rekenkamercommissie kunt u richten aan: griffie@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?