Het voormalige zwembad aan de Altaarstraat in Schinnen is al een aantal jaren niet meer in gebruik en ligt er leeg en verlaten bij. Daarom heeft het college van B&W recent besloten het gebouw te slopen en ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeling.

De noodzakelijke vooronderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en de opdracht is verleend aan sloopbedrijf Sloopwerken Limburg om tot sloop over te gaan. In week 6 (8 – 13 februari) zal het sloopbedrijf starten met de voorbereidingen van de sloop. Vanaf week 7 vindt de daadwerkelijke sloop plaats. 
De werkzaamheden zullen zo’n 8 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Verkeer op de Altaarstraat en omwonenden kunnen enige hinder ervaren door de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Nadat het zwembad is gesloopt wordt het perceel afgewerkt en voorlopig ingezaaid met gras. Tegelijkertijd wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om wateroverlast bij de naastliggende percelen te voorkomen. Zo ligt het perceel er netjes bij  in de periode na de sloop, waarin we op zoek gaan naar een definitieve invulling die past binnen de plannen voor de kern Schinnen. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u gevonden wat u zocht?