Datum: 19 januari 2022

Beste buurtbewoner, 


Graag informeren wij u over de stand van zaken rond het project ‘Klein Haasdal Fase 2’.

Zoals al in eerdere brieven is aangegeven, gaan wij het verouderde deel van de openbare ruimte in Klein Haasdal opknappen. Op onderstaand kaartje is het projectgebied tussen de rode pijlen aangegeven. Het gaat hierbij om de openbare ruimte van Klein Haasdal, tussen de huisnummers 1 en 26.

Weergave werkzaamheden Klein Haasdal

Korte terugblik

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om een eerste ontwerp van zowel de ver-harding als het riool gereed te krijgen. Via de website van de gemeente is dit schetsontwerp ter inzage gelegd en hebben wij daarnaast op 3 augustus 2021 een goed bezochte inloopdag in café Oos Heem gehouden. 

Graag bedanken wij iedereen hartelijk voor de inbreng tijdens deze inloopdag. Aan de hand van deze inbreng hebben wij het plan licht gewijzigd. De wijziging heeft met name betrekking op de locatie van de parkeerplaatsen in de nieuwe situatie. 

Het actuele plan en de nota van zienswijze vindt u op onze website: https://www.beekdaelen.nl/reconstructie-klein-haasdal-fase-2.

Hoe nu verder?

Op dit moment wordt het plan uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Dit is een document waarmee duidelijk wordt gemaakt aan de aannemer wat er waar gebouwd moet worden. 
In het eerste kwartaal van dit jaar wordt via een aanbestedinsgprocedure een aannemer voor het werk gezocht.

Voordat de “schop in de grond gaat”,  wordt er nog een informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij wordt het uitvoeringsteam voorgesteld, de uitvoeringsplanning toegelicht en de bereikbaarheid toegelicht. Verder is er ook ruimte om uw vragen te beantwoorden.  

Hoe deze informatiebijeenkomst er uit gaat zien is uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen inzake het COVID-19 virus. Zodra een datum bekend is, sturen wij u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, 

Jeannette Quadvlieg
Wethouder gemeente Beekdaelen