Om de nieuwe accommodatie voor de voetbalvereniging en het nieuwe Kindcentrum te kunnen bouwen, zal er vrachtverkeer het gebied in moeten kunnen rijden en materialen moeten kunnen lossen. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebied eerst ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit betekent dat de Limietweg wordt verbreed, zodat de weg breed genoeg wordt voor vrachtwagens. Daarnaast wordt er rond het huidige gebouw van de voetbalvereniging een (tijdelijke) geasfalteerde verharding aangelegd.

Deze werkzaamheden starten in week 38 (de week van 19 september). We verwachten dat deze werkzaamheden circa 6 weken duren.
 
Er is inmiddels gestart met het kappen van enkele bomen nabij de voetbalkantine om plaats te maken voor de aan te leggen verharding. Daarnaast worden de patiowoningen van ZOwonen, mede om veiligheidsredenen, afgeschermd van de bouwwerkzaamheden, door het plaatsen van (bouw)hekken. 

Verbreden Limietweg

De Limietweg wordt verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging. Aan de linkerzijde van de weg wordt een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde van de Limietweg blijven staan; deze hoeven niet verwijderd te worden.

Aanleggen verharding

Rond de huidige kantine van de voetbalvereniging wordt een (tijdelijke) geasfalteerde verharding aangelegd. Dit is nodig voor de opslag van materialen en het kunnen draaien van vrachtwagens. Hiervoor zullen, zoals aangegeven, enkele bomen gerooid worden. Deze verharding wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn. 

Bereikbaarheid

De woningen, het woonwagenkamp en de schutterij aan de Limietweg blijven in principe bereikbaar. Het kan echter een keer voorkomen, door bepaalde werkzaamheden, dat (een deel van) de weg wordt afgesloten. We proberen de duur van de afsluiting dan zo kort mogelijk te houden.

Route bouwverkeer

Zoals ook toegelicht tijdens de informatiebijeenkomsten op 25 mei en 15 juni, zal het bouwverkeer straks een eenrichtingsroute door het gebied volgen. Vrachtverkeer zal het gebied inrijden via de Limietweg en dan naar de geasfalteerde verharding bij de voetbalkantine rijden. Van daaruit zal het verkeer het gebied verlaten via de weg tussen de patiowoningen en het terrein van Cicero, en vervolgens via De Gyselaar naar de Hommerter Allee.

Wij maken met de verschillende aannemers en leveranciers afspraken over de toegestane rijtijden. Voor aanvang van de school ’s-ochtends en bij het uitgaan van de school ‘s-middags, dus op de momenten dat er veel verkeer is bij de school en op De Gyselaar, zullen er in principe geen vrachtwagens door het gebied rijden. Dit is ook besproken tijdens de bijeenkomsten. 

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied, wordt de eenrichtingsroute aangelegd. Het bouwverkeer zal in eerste instantie, tot de fase ‘bouwrijp maken’ is afgerond, via de Limietweg in- en uitrijden. Dit is dus tijdelijk. 

Mogelijke overlast

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Vragen

Heeft u een algemene vraag over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000. Ook als u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast ervaart, kunt u via het hierboven vermelde mailadres en telefoonnummer contact opnemen.

Heeft u gevonden wat u zocht?