Sinds kort is wegenbouw Kurvers gestart met compleet onderhoud aan de wegen in de gehele Gemeente Beekdaelen.

De werkzaamheden zullen tot juni 2023 uitgevoerd worden.

Wegenbouw Kurvers gaat in opdracht van de gemeente aan de slag met het klein- en groot asfaltonderhoud in onze gemeente. Versleten asfalt wordt vervangen om de levensduur te verlengen en de veiligheid van weggebruikers te borgen. Hiernaast worden ook de zogeheten freesvakken en overakker gevuld met asfalt. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren kan het voorkomen dat een wegafzetting of wegomleiding nodig is. Op het moment dat er een wegafzetting is zullen verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer te geleiden. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 7 uur ’s ochtends en 6 uur ’s avonds. Het is mogelijk dat u hier enige hinder van ondervindt.

In sommige straten is meer werk nodig dan alleen plekken van nieuw asfalt voorzien. In deze gevallen, waarbij een wegafzetting of wegomleiding nodig is, worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd middels een (bewoners)brief. Ook zullen de specifieke gevallen van langdurige wegafzetting en wegomleiding op de website van de gemeente Beekdaelen worden geplaatst.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Wegenbouw Kurvers. Direct aanspreekpunt voor de werkzaamheden is de toezichthouder van de gemeente Beekdaelen, Ruud Looijen. Ruud is bereikbaar via 088-4502000.