Om een veilige en continue levering van gas te garanderen, vervangt Enexis de gasleiding aan de Hommerterweg in Vaesrade. Er wordt een nieuwe stalen gasleiding aangelegd en expansiestukken verwijderd. Na de bouwvak, vanaf week 35 (de week van 1 september), wordt gestart met het saneren van de gasleiding ter hoogte van huisnummers 249 tot en met 287.

Afhankelijk van de weersomstandigheden en de bodemgesteldheid duren de werkzaamheden ongeveer 8 á 9 weken.

De aannemer zal het trottoir/parkeerstrook open graven, leidingen monteren en de sleuf verdichten. Woningen zullen tijdens de werkzaamheden toegankelijk gehouden worden met loopschotten.
Er wordt gewerkt in lengtes van ongeveer 60 meter. Door de graafwerkzaamheden, kan de stoep/straat vervuild raken. Enexis zal -indien nodig- de vervuilde locaties laten schoonmaken.
De werktijden van de aannemer zijn vanaf 07.30 uur t/m 16.15 uur.

Om een veilige doorgang voor het verkeer en een veilige werkplek voor de medewerkers van de aannemer te creëren, worden er verkeersmaatregelingen getroffen: verkeersafzettingen, parkeerverboden en verkeersregelaars. 

De werkzaamheden zijn door besproken met gemeente, en deze zal hier ook toezicht op houden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra Energie & Water Zuid

Lees ook: bewonersbrief 4 augustus 2022

Heeft u gevonden wat u zocht?