In week 2, de week van 10 januari 2022, is gestart met de reconstructie van de Holleweg in Schinnen. Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen en Puth. Tijdens de werkzaamheden zal de Holleweg voor alle verkeer afgesloten zijn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en zullen in totaal ca. 22 weken duren, een en ander uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Wegenbouw Kurvers. Zij hebben medio december een informatiebrief bij de aanwonenden bezorgd. De renovatieplannen van de Holleweg vindt u onderaan deze webpagina. Uitgebreide en de meest actuele informatie leest u op de projectpagina over de Holleweg

Overzicht van de werkzaamheden

Met deze reconstructie zal de weg opnieuw en veiliger worden ingericht, zodat deze voldoet aan een erftoegangsweg van 60 km/uur buiten de bebouwde kom en 30 km/uur binnen de bebouwde kom. 
Daarnaast zal het oppervlakkige regenwater op het hele tracé van het gemengde rioolstelsel afgekoppeld worden en duurzaam, middels een nieuw aangelegd systeem, deels naar een open buffer worden geleid en deels rechtstreeks in de ondergrond worden geïnfiltreerd via zogenaamde ondergrondse krattensystemen.
Ook zal gelijktijdig het bestaande hoofdriool worden gerenoveerd en waar nodig vernieuwd.

Omleidingsroutes

De Holleweg zal gedurende de werkzaamheden voor alle verkeer geheel worden afgesloten. Diverse omleidingsroutes zijn dan ook van kracht voor fietsers, buslijndienst en doorgaand rijverkeer. Gelieve hier rekening mee te houden.

Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Aan het Lindjen, Steenstraat, Maastrichterweg, Provinciale weg, Buitenring, Allée, Randweg en Hommerterweg. Voor fietsers blijft de oversteek via het Kerkpad beschikbaar. Fietsers kunnen dan via de Sachariasstraat, Heisterbrug, Zandberg, Kerkpad en Aan het Lindjen hun weg vervolgen.

Gelet op de wegafsluiting zal er enige hinder zijn, met name in de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking.

Overzichtskaart omleidingen Holleweg Schinnen

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Renovatieplannen

Heeft u moeite met het lezen van deze documenten, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?