Als u kiesrecht heeft ontvangt u een stempas voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Met de stempas kunt u zelf bij een stembureau stemmen of iemand machtigen om voor u te stemmen. 

Wat moet ik meenemen om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas
 • een geldig identiteitsbewijs
 • Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u zich ook legitimeren met bepaalde buitenlandse documenten. Dit zijn een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Of met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Is uw identiteitsbewijs verlopen?

U kunt stemmen met een identiteitsbewijs als deze op de dag van de verkiezing niet langer dan 5 jaar verlopen is, de einddatum op uw identiteitsbewijs is dan 18 maart 2016 of eerder. Vraag dan op tijd een nieuw identiteitsbewijs aan of verleen iemand anders een schriftelijke volmacht om namens u een stem uit te brengen.

Ik ben mij identiteitsdocumenten kwijt. Kan ik dan toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met een kopie van een verklaring van de gemeente Beekdaelen waarin de vermissing is vermeld én een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een persoonlijke OV-chipkaart of en bibliotheekpas).

Wanneer ontvang ik de stempas?

U ontvangt uw stempas inclusief de gezondheidscheck (vragenlijst) uiterlijk woensdag 3 maart 2021.
Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing krijgt u de kandidatenlijst en de adressen van de stembureaus thuisbezorgd.

Mag ik stemmen?

U mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit op 1 februari 2021;
 • U bent op 17 maart 2021 18 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Dit geldt ook voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Let op: indien u per 1 februari in de gemeente Beekdaelen bent ingeschreven, kunt u uw stem uitbrengen binnen de gemeente Beekdaelen. Bent u later dan 1 februari ingeschreven, dient u te stemmen in uw "oude gemeente". Wel is het mogelijk om een kiezerspas in uw oude gemeente aan te vragen om te stemmen in een andere gemeente (bv. Beekdaelen).

Voldoet u aan deze eisen? Dan ontvangt u uw stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

70 jaar of ouder?

Stemgerechtigden van 70 jaar en ouder ontvangen naast de stempas en een gezondheidscheck, ook een briefstempakket. Daarin wordt precies uitgelegd hoe en wanneer zij per brief hun stem kunnen uitbrengen. Het briefstemmen wordt in verband met corona als extra optie aangeboden aan deze doelgroep.

Per brief stemmen in het gemeentehuis

U kunt op woensdag 10 maart, donderdag 11 maart, vrijdag 12 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart van 09.00 tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur uw stembiljet inleveren bij de gemeentehuizen van gemeente Beekdaelen (Nuth, Schinnen en Onderbanken).

  Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen 

  Een vervangende stempas aanvragen kan op 2 manieren:

  • Maak een afspraak via 088 – 450 2000. Doe dat wel tijdig, want deze afspraak dient uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 plaats te vinden. U komt vervolgens persoonlijk naar het gemeentehuis in Nuth. Neem dan ook uw legitimatiebewijs mee.
  • Dien een digitale aanvraag in via DigiD bij gemeente Beekdaelen.

  Vindt u alsnog uw oorspronkelijke stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe, vervangende stempas.