Op vrijdag 9 december boden wethouder Peter Janssen (Beekdaelen), wethouder Piet Franssen (Gulpen-Wittem) en wethouder Gerry Jacobs (Eijsden-Margraten) de notitie ‘Perspectief in Zuid-Limburg, een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied’ aan gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg aan. 

De notitie werd aangeboden tijdens de Bestuurdersconferentie NOVEX Zuid-Limburg, ten overstaan van alle Zuid-Limburgse gemeenten, Parkstad, diverse ministeries en partijen als Waterschap Limburg.

Landelijk, maar ook zeker regionaal en lokaal spelen de recente ontwikkelingen in het stikstofdossier een grote rol. Vooral de (verwachte) effecten op het karakteristieke landschap en op ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op het platteland als in de stad zijn een belangrijk onderwerp van gesprek. In de notitie ‘Perspectief in Zuid-Limburg, een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied’ reiken de Zuid-Limburgse gemeenten ideeën aan over mogelijke oplossingsrichtingen. Deze dienen als input voor de Provincie Limburg voor het verder invullen van het provinciaal gebiedsprogramma.

Transitie van het landelijk gebied

Wethouder Peter Janssen: ‘Als gemeente voelden wij de behoefte om een visie te vormen inzake de transitie van het landelijk gebied, om gezamenlijk te werken aan doelen met betrekking tot natuur, water en klimaat in Zuid-Limburg. Het gaat ten slotte om onze leefomgeving. Om een goede en breed gedragen analyse te kunnen maken, hebben we hiervoor contact gezocht met de twee andere grote plattelandsgemeenten in Zuid-Limburg: Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten. Hierna hebben ook de andere Zuid-Limburgse gemeenten zich aangesloten, zowel de plattelandsgemeenten als de steden.’

In de notitie dragen de gemeenten (met name inhoudelijke) oplossingsrichtingen aan, waarmee actuele opgaven op het gebied van natuur (inclusief stikstof), water en klimaat integraal worden verbonden en kunnen worden opgepakt. Samen met de provincie Limburg willen zij aan de slag om de oplossingsrichtingen te vertalen naar concrete maatregelen in pilotgebieden, maatregelen die meer dan één doel dienen.

Gezamenlijke opgave

In de notitie ligt de focus grotendeels op het landelijk gebied. Ook buiten dit gebied liggen er echter belangrijke opgaven, bijvoorbeeld bij de industrie. In Zuid-Limburg komt maar liefst 59% van de stikstofdepositie vanuit het buitenland.

‘In de notitie roepen wij de provincie en het Rijk dan ook op om breder te kijken dan het landelijk gebied en de grens van onze mooie provincie. Wij vragen ze om de hoofdlijnen van onze notitie te onderschrijven en zo gezamenlijk te komen tot een passende set aan maatregelen’, aldus wethouder Peter Janssen.

Perspectief in Zuid-Limburg ''Een gemeentelijke visie op de transitie van het landelijk gebied'

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?