Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, evenals toenemende hitte en droogte. De impact hiervan is duidelijk merkbaar.

We zien bij extreme neerslag veel water op straat waarbij dit soms zorgt voor wateroverlast in woningen of andere gebouwen. Door het aanleggen van grote hoeveelheden verhard oppervlak (bijvoorbeeld versteende tuinen of percelen) stroomt veel water direct af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheid water niet verwerken. Omdat circa 50% van al het verhard oppervlak in privaat bezit is, worden burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties door Waterschap Limburg en de gemeente Beekdaelen gestimuleerd om hun verhard oppervlak van het riool af te koppelen.

Wethouder Jan Hermans: "We willen samen met onze inwoners de uitdaging aangaan om ervoor te zorgen dat het regenwater niet in het riool verdwijnt, maar het daar te houden waar het valt. Hiermee verkleinen we de kans op wateroverlast en verdroging van de grond."

Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling maakt u uw tuin of perceel Waterklaar. Hoe de aanvraag in zijn werk gaat en welke voorwaarden hiervoor gelden, leest u op de website van Waterklaar(externe link). Hier vindt u ook een button voor het aanmeldformulier.

Heeft u gevonden wat u zocht?