Binnenkort vindt er onderhoud plaats aan de doorgaande wegen in de bebouwde kom van Swier en Wijnandsrade.

Tegelijk met deze onderhoudswerkzaamheden worden ook verkeersmaatregelen aangebracht. Deze verkeersmaatregelen bestaan uit het accentueren van de kruispunten met een blokmarkering en op enkele locaties een rode coating.

De verkeersmaatregelen hebben als doel de wegen af te waarderen van de huidige 50 km/uur naar 30 km/u.
In de 30 km/u zone geldt dan dat het verkeer van rechts voorrang heeft.

De gemeenteraad heeft besloten om de verkeersveiligheid van alle wegen binnen de bebouwde kom te verbeteren, door deze af te waarderen naar 30 km/u. Hiervoor worden binnenkort de verkeersbesluiten gepubliceerd. 

Direct omwonenden ontvangen een bewonersbrief over de planning. De werkzaamheden duren enkele dagen. Een juiste datum is nog niet te geven, omdat een en ander afhankelijk is van het weer. 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail sturen naar rob.walraven@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?